Az 1956-os forradalomra emlékezünk
PROFFORMANCE Nemzetközi Felsőoktatási Oktatói Díj
Őszi tréninghét
Megjelent a Károli Magazin legfrissebb száma!
Másoddiplomás képzéseink
Napi biztatás
A bebábozódás után című pályázat nyertes verseiből készült válogatáskötet

1 2 3 4 5 6 7

Közbeszerzési Kiválósági Díj – 2021 pályázat felsőoktatási hallgatók számára

A Közbeszerzési Hatóság és a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány a kiemelkedő színvonalú közbeszerzési szakmai munkásság elismerésére pályázatot hirdet. A Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2021 célja, hogy a pályázatban meghatározott témában készült szakdolgozatokat, évfolyamdolgozatokat vagy tanulmányokat díjazza.

Bővebben ...

Demonstrátori pályázat

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Demonstrátori Szabályzata alapján a 2021/2022-es tanévben a másodéves vagy annál magasabb évfolyamú teljes idejű alapképzésben, egységes osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgatók jelen felhívás alapján pályázatot nyújthatnak be Demonstrátori megbízás elnyerésére.

Bővebben ...

MÜK pályázatot hirdet Dr. Kiss Daisy emlékére

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége Dr. Kiss Daisy emlékére pályázatot ír ki a polgári eljárásjog témakörben, joghallgatók részére. A pályázaton részt vehet bármelyik magyar egyetem jog- és államtudományi karán tanuló, nappali tagozatos hallgató.

Bővebben ...

Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram 2022

Magyarország Kormánya kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a pályakezdő, magasan képzett és idegen nyelveket beszélő tehetséges fiatalok a diplomaszerzés után vonzó lehetőségként tekintsenek a közigazgatásra, így lehetőséget kínál a fiatalok számára, hogy szakmai karrierútjukat a hazai és nemzetközi közigazgatásban szerzett munkatapasztalattal alapozzák meg.

Bővebben ...

„Betű és lélek – Jog és Jogtudomány a kereszténység nézőpontjából”

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara és a Keresztény Jogakadémia közös szervezésében került sor a Betű és Lélek – Jog és jogtudomány a kereszténység nézőpontjából című konferenciára. Az egyetem bölcsészkarának Buda Béla díszterme adott otthont a rendezvénynek, amelynek fókuszában a jog és a kereszténység kapcsolata és a jogászság keresztény értelmezése volt. Dr. Badacsonyi Zoltán a Keresztény Jogakadémia szakmai vezetője köszöntőjében hangsúlyozta a Jogakadémia elsődleges célját, amelyen nem más, mint egybegyűjteni a keresztény jogászokat. A címre utalva reményét fejezte ki, hogy a Szentírásban szembeállított fogalmak, betű vagy Lélek valamiképpen harmóniába tudnak kerülni a keresztyén jogászok életében, akik ugyan a betű emberi, de a Lélek szolgálói. Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér nemzetközi és tudományos dékánhelyettes, a Kálvin János Keresztyén Szociális Kutatóműhely vezetője a konferencia társszervezőjeként bevezetőjében utalt a nagy reformátorra, akiben ugyancsak egy keresztyén jogászt tisztelhetünk, noha az utókor inkább a teológust őrizte meg emlékezetében. Rendkívül fontosnak nevezte, hogy a jogrendszer egészében megjelenjenek a keresztyén elvek, válaszok, különösképpen az olyan területeken, mint például a szociális gondoskodás. Dr. Vejkey Imre, az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának elnöke és a Magyar Parlamenti Imacsoport vezetője felidézte a látható világ sokféle terheltségét és reményét fejezte ki, hogy a konferencia is hozzájárul majd ahhoz, hogy a keresztény válaszok megszülessenek.

Az igazságügyi miniszter köszöntését Dr. Sereg Péter hozta el a konferenciára, aki emellett érdekes előadást tartott az Eperjesi-Miskolci Evangélikus Jogakadémia történetéről és a korabeli jogászéletről.

A konferencián felszólaltak a Keresztény Jogakadémia Jog és jogtudomány a kereszténység nézőpontjából című pályázatán színvonalas pályaművet benyújtók, akik a kereszténység és a jog szerteágazó kapcsolatrendszerének egy-egy szeletét mutatták be. Hallhattunk új keresztény jogintézményekre vonatkozó javaslatokat, a fenyegetett vallásszabadság különböző aspektusairól, a családi élet, a gyermekvédelem keresztény jogi hangsúlyairól és számtalan olyan kérdésről, amelyek ebben az összefüggésben csak felmerülhetnek.

A konferencián felszólalt Dr. habil. Birher Nádor tanszékvezető egyetemi docens, Prof. Dr. Bándi Gyula, a Pázmány Péter Katolikus egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, és Dr. Keszthelyi Zsolt, a Magyarországi Református Egyház jogi Osztályának vezetője is. A jogi norma, a vallás és az erkölcs soha aktualitását nem veszítő kérdései, a teremtésvédelem alapjogi vonatozásai, vagy a kálvini jogszemlélet és a református alkotmány módosításának koncepciója mind olyan témának bizonyultak, amelyek joggal keltették fel a hallgatók figyelmét.

A konferencia zárszavában Dr. Badacsonyi Zoltán kifejezte örömét a személyes találkozásért és köszönetet mondott az egyetem vezetésének a lehetőségért. Az alkalmat a jövendő első zsengéjének nevezte és mindenkit arra hívott fel, hogy folytassák a jog és a keresztyénég párbeszédét, a közös pontok keresését és az ellentétek feloldását.

Bővebben ...

Ünnepélyes tanévnyitót tartott Egyetemünk

A Károli Gáspár Református Egyetem 2021. szeptember 6-án (hétfőn) 9.30 órakor tartotta tanévnyitó istentiszteletét a Pozsonyi Úti Református Egyházközség Hálaadás Templomában.

Bővebben ...

Egyetemi tanári kinevezés

Dr. Palkovics László, az innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára Dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke 2021. szeptember 1. napjával egyetemi tanárrá nevezte ki Dr. habil. Boóc Ádámot, az Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék tanszékvezetőjét. Az erről szóló határozat itt található.

Bővebben ...

Állami kitüntetések nemzeti ünnepünk alkalmából

Augusztus 20-i nemzeti ünnepünk alkalmából Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Áder János államfő által adományozott elismeréseket adott át 2021. augusztus 19-én, csütörtökön a Karmelita kolostorban.

Bővebben ...

„Az ügyészek nem félnek”

Dr. Ibolya Tibor fővárosi főügyész, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának címzetes egyetemi docense, óraadó tanára interjút adott a Mandinernek.

Bővebben ...

Kiváló eredménnyel zárult az általános felvételi eljárás

2.522 felvett jelentkezővel eredményesen zárta a 2021. évi általános felsőoktatási felvételi eljárást a Károli Gáspár Református Egyetem és ezáltal a jövőben is az ország egyik legnépszerűbb felsőoktatási intézménye marad. Az idei eljárásban Egyetemünk a felvettek létszámát 10,61%-kal növelni tudta a 2020. évi általános felvételi eljáráshoz képest!

Bővebben ...

Pótfelvételi a Károlin!

A 2021. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás eredményeképpen több mint 2500-an kezdhetik meg világi képzésben a tanévet 2021. szeptemberben, ám akik eddig nem jutottak be, azoknak most újabb esély nyílik a 2021. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárás (2021P) keretein belül.

Bővebben ...

2021/2022. tanév Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Az Állam- és Jogtudományi Kar Ösztöndíjbíráló Bizottsága a Károli Gáspár Református Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatában foglaltak szerint értékelte a 2021/2022. tanévre meghirdetett Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj felhívására beérkezett hallgatói pályázatokat és az alábbi sorrendet állapította meg:

Bővebben ...

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont