Kiváló szereplés a Nemzetközi Büntetőbíróság versenyén Hágában
A Károli továbbra is a legjobb tízben
Másoddiplomás képzéseink
Napi biztatás

1 2 3 4

Munkajogi konferencia az ÁJK-án

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magánjogi Tudományok Intézetének Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke elsőként szervezett közös munkajogi konferenciát a Magyar Munkajogi Társasággal, amelynek ezúttal 2024. május 30-án a Károlyi-Csekonics Palota adott otthont.

A harmadik alkalommal megrendezésre kerülő munkajogi konferencián Dr. habil. Berke Gyula elnök (MMT), Prof. Dr. Tóth J. Zoltán dékán (KRE ÁJK) és Prof. Dr. Kun Attila tszv. egyetemi tanár (KRE ÁJK) köszöntötte a résztvevőket.
Ezt követően négy szekcióban zajlott az esemény – szakmájukban neves előadók részvételével – a munkajog különböző területeit érintve.

Bővebben ...

Összehasonlító jogi konferencia a digitális kor jogrendszerének kihívásairól

A digitalizáció globális kihívást jelent, szinte egy időben jelentkezik mindenhol és állítja a nemzeti jogrendszereket eddig nem tapasztalt kérdések elé. Ez a folyamat a 2010-es években indult és vált meghatározóvá a hétköznapok szintjén is: a kommunikációban, vásárlási szokásokban, ügyintézésben stb. Minden olyan országban, ahol az internet széles körben elterjedt és jól használható, az új jogviszonyokra új jogértelmezési, jogalkotási válaszokat kell adni, felértékelve ezzel az összehasonlító jogi módszertant. Ennek segítségével lehet megismerni más országok jogi megoldásait, jó gyakorlatait.

Bővebben ...

Sikeres szereplés a 27. Partiumi Tudományos Diákköri Konferencián

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem minden évben megszervezi a Partiumi Tudományos Diákköri Konferenciát, amelyre idén május 16-án került sor. A PTDK célja a Kárpát-medencében élő egyetemi hallgatók tudományos kutatási tevékenységének támogatása és fellendítése, a tantervi képzésnél magasabb szintű, tudományos igényű tevékenység ösztönzése.

Bővebben ...

Kereskedelmi Jogot és Polgári Jogot Oktatók Találkozója

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Magánjogi Tudományok Intézetének Kereskedelmi Jogi Tanszéke szervezésében valósult meg a közelmúltban a Kereskedelmi Jogot és Polgári Jogot Oktatók Találkozója a Károlyi-Csekonics Palotában.

Bővebben ...

A Digitális Korszak Joga – nemzetközi tudományos konferencia

A digitalizáció, a modern technológiák egyre gyorsuló fejlődése alapvetően változtatja meg a társadalmi együttélést, a gazdaság működését. Ezt a jogszabályoknak és a joggyakorlatnak is követnie kell, megfelelő válaszokat találva az új típusú kérdésekre. Mindez egy olyan globális kihívás, amellyel kivétel nélkül minden ország szembesül, éppen ezért az összehasonlító jogi módszertan sokat tud segíteni a jó gyakorlatok kialakításában, az ötletek átadásában. Törökország egyik vezető felsőoktatási intézménye, az Ankara Yıldırım Beyazıt University és a Károli Gáspár Református Egyetem ezért egy kétnapos konferenciát szervez, ahol a török és a magyar szakértő előadók azt vizsgálják, hogy az egyes jogterületeken (munkajog, polgári jog, adójog, választottbíráskodás és rendes bíráskodás) hol tart ez a folyamat, milyen válaszok születtek eddig a magyar és a török jogalkotásban és joggyakorlatban.

A konferencia angol nyelven kerül megrendezésre!

Bővebben ...

Gyermekvédelmi konferencia Kecskeméten

A szociális ágazat gyermekvédelmi területének aktuális kérdéseit vitatták meg szerdán a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar Szociális Munka és Diakónia Intézete, valamint az Állam- és Jogtudományi Kar Kálvin János Keresztyén Szociális Kutatóműhelye által szervezett konferencián a kecskeméti városházán. Az esemény szervezésében közreműködött Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága (ESZII) is.

Bővebben ...

Prof. Dr. Kaius Tuori előadást tartott Karunkon

Kaius Tuori, a Helsinki Egyetem Jogtudományi Karának nemzetközileg elismert római jogász-történész professzora tartott előadást 2024. május 15-én a Károlyi-Csekonics Palotában.

Bővebben ...

„Allez, Jäger! Éljen a haza!” Batthyány Lajos pere

Nagy érdeklődés mellett zajlott le 2024. május 13-án a Batthyány-perről szóló „Allez, Jäger! Éljen a haza!” című rendezvény, amelynek a Scruton MCC adott otthont. Az előadást Stipta István professzor úr tartotta. Moderátorként – az MCC-KKV program keretén belül – Biki István, Karunk másodéves joghallgatója, a Jogtörténeti Tanszéki ösztöndíjas demonstrátora, valamint a Bocskai István Jog- és Társadalomtudományi Szakkollégium Történeti Műhelyének tagja működött közre.

Bővebben ...

ÁJK-s hallgatói siker a munkajogi versenyen

A Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK, Magánjogi Tudományok Intézete és a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke által szervezett XIX. Országos Munkajogi Jogesetmegoldó- és Perbeszédmondó Versenyre 2024. május 10-én került sor a Ráday Házban, amelyen ezúttal valamennyi jogi kar csapata részt vett.

Bővebben ...
csoportkép

Iraki tanulmányúton járt az ÁJK delegációja

A félelem a keleti keresztyének életének része. Az Irak kurdisztáni területére menekültek mostanra berendezkedtek egy új életre. Bár a térségben megbecsült közösségnek számítanak, jövőjükre mégis bizonytalanul tekintenek. Az iraki keresztyénüldözés tizedik évfordulója alkalmából látogatott Irakba a Károli Gáspár Református Egyetem nemzetközi tanulmányok szakos hallgatóiból álló delegáció. 

Bővebben ...
Várady Tibor

A 85 éves Várady Tibor akadémikust köszöntik egyetemünkön

Az Állam- és Jogtudományi Kar Közjogi Intézete Várady Tibor vajdasági magyar származású jogtudós, jogász, kisebbségjogi szakértő, egyetemi tanár és író 85. születésnapja alkalmából konferenciát szervez május 24-én 11 órakor a Károlyi-Csekonics-palota Báltermében.

Bővebben ...

Konferencia az óvodai és iskolai szociális munkáról

A Károli Gáspár Református Egyetem Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar Szociális Munka és Diakónia Intézete és az Állam- és Jogtudományi Kar Kálvin János Keresztyén Szociális Kutatóműhelye konferenciát szervez a Kecskemét Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága támogatásával, melynek fő témája az óvodai és iskolai szociális segítés.

Bővebben ...

Tanúim lesztek! – Gondolatok a mennybemenetel ünnepén

Jézus mennybemenetele negyven nappal húsvét után történt. Jézus az Olajfák hegyén tanítványai szeme láttára felemeltetett és felhő takarta el őt előlük. Közvetlenül mennybemenetele előtt azonban ezeket a szavakat intézte tanítványaihoz: „Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig” (ApCsel 1,8). Tanúim lesztek! – Amikor eljön majd pünkösdkor a Szentlélek és kitöltetik rajtuk, a tanítványok nem maradhatnak csendes őrzői annak az életet átformáló evangéliumnak, annak az örömhírnek, amelyet már tudnak. Nem hallgathattak némán a megváltó és győztes Úrról, Jézus Krisztusról, akit jól ismertek. És micsoda öröm, hogy nem is hallgattak és nem is tartották meg csak saját maguk számára az evangéliumot. A Szentlélek rajtuk való kitöltetését követően így indulhattak el, így válhattak és váltak a házból kilépni nem merő tanítványokból bizonyságot tévő küldöttekké, apostolokká.

Bővebben ...
banner

Rendelkezzen a befizetett SZJA 1+1%-ról ebben az adóbevallási időszakban is!

A Károli Gáspár Református Egyetem a jogszabályok értelmében jogosult a Magyarországon adózók személyi jövedelemadójából felajánlható 1% elfogadására. Az eddigi támogatásért köszönetünket kifejezve kérjük, hogy felajánlásával segítse egyetemünk értékteremtő munkáját, rendelkezzen adójának második, civil 1%-áról a Károli Gáspár Református Egyetem javára. A felajánlásokból befolyó összegből így további többlettámogatást tudunk biztosítani hallgatóink számára a Károli Ösztöndíj kiegészítéseképpen. Adószámunk: 18060676-2-43

Bővebben ...

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont