Alaptámogatás 2018/2019. tanév I. félév

Alaptámogatást csak azok az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók igényelhetik első bejelentkezésük alkalmával, akikre az adatlapon található kategóriák bármelyike vonatkozik: fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, halmozottan hátrányos helyzetű, családfenntartó, nagycsaládos, árva, hátrányos helyzetű, gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, félárva.

Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével és a szociális helyzetet igazoló dokumentumok, igazolások benyújtásával lehet. A pályázatokat a Hallgatói Önkormányzat és az Egyetemi Szociális Bizottság bírálja el, hiánypótlásra nincs lehetőség.

Leadási határidő: 2018. SZEPTEMBER 21. 16:00 ÓRA (PÉNTEK)

Bővebb információ és a támogatással kapcsolatos dokumentumok:

Pályázati kiírás alaptámogatás igényléséhez
Adatlap alaptámogatáshoz
Nyilatkozat önfenntartásról

Kérdés esetén forduljon a Hallgatói Önkormányzathoz!
Elérhetőség

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube