XVIII. Jogász Doktorandusz Konferencia

 

 

 

 

Meghívó

XVII. Jogász Doktorandusz Országos Konferencia

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara immár a XVII. doktorandusz konferenciát rendezte meg 2020. január 17-én. A konferenciára az ország valamennyi Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának PhD hallgatója jelentkezhetett. Összesen 57 hallgató regisztrált.

A dékáni megnyitó beszéd hangsúlyozta az ÁJK köszönetét azért, hogy az Igazságügyi Minisztérium évek óta támogatja a KRE ÁJK jogászképzés színvonalának emelését célzó programjait. Prof. Dr. Jakab Éva, a KRE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának vezetője kiemelte a nagy érdeklődést, amely feltétlen bizonyítéka a Karon végzett magas színvonalú tudományos munkának, a kutatás lehetőségének, a fiatal tehetségek támogatásának.

A konferencia szekciói már-már állandónak mondhatók. A prezentációk Államtudományok, Civilisztika, Bűnügyi tudományok, Jogelmélet és Jogtörténet, Munkajog és szociális jog, valamint angol nyelvű szekcióban hangzottak el, amely szekciókat Prof. Dr. Rixer Ádám, Dr. habil Boóc Ádám, Prof. Dr. Domokos Andrea, Prof. Dr. Stipta István, Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér és Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs vezették. A szekcióvezetők szakmailag igyekeztek segítséget nyújtani a hallgatóknak. Köszönet illeti őket munkájukért.

A kötetben való megjelentetésre 32 hallgató nyújtotta be tanulmányát. Köszönet illeti a lektorokat munkájukért, akik szakértő szemmel olvasták az előadások írott változatát, s legjobb tudásuk szerint tettek javaslatokat a szövegek pontosítására, javítására, – szükség esetén – kiegészítésére.

A kötet megjelenését az Igazságügyi Minisztérium IX-SZ/203/2/2019. számú pályázati támogatása tette lehetővé. Köszönjük az Igazságügyi Minisztérium évek óta tartó segítségét, amely rendszeres publikációs lehetőséget biztosít a tudományos pályájuk elején lévő kutatók számára.

Meghívó
Galéria

Teams előadások

Dr. Belegi József előadása

Büntetőeljárások III. szakszeminárium 11.05-től minden csütörtökön (csütörtök 15:00-16:30)
Büntetőeljárások III. szakszeminárium levelező 12.05 (szombat 8:00-11:15)

 

Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs PhD előadása

K5 levelező 11.13. (péntek 16:45-19:00)

 

Prof. Dr. Domokos Andrea előadása

Büntetőjog I. (szerda 9:45-11:15)
Büntetőjog V. (csütörtök 9:45-11:15)
Büntetőjog záróvizsga felkészítő 11.17. (kedd 17:00-19:00)

Doktori Iskola 11.09., 11.16., 11.23., 11.30., 12.07. (hétfő 9:45-11:15)
Büntetőjog I. levelező 11.06., 11.13. (péntek 13:15-16:30)
Büntetőjog V. levelező 11.20., 11.27. (péntek 13:15-18:15)
Doktori Iskola levelező 12.11. (péntek 13:15-16:30)

 

Prof. Dr. Jakab Éva előadása

Római jog 1 szeminárium (szerda 13:15-14:45)
Doktori iskola előadás (szerda 16:45-18:15)

Évfolyam és szakdolgozat előkészítő (szerda 18:30-20:00)
A római magánjog története (csütörtök 9:45-11:15)

 

Dr. Lajtár István Miklós előadása

Büntetés végrehajtási jog (péntek 8:00-9:30)
Büntetés végrehajtási jog levelezős 11.13. (péntek 15:00-20:00)
Büntetés végrehajtási jog levelezős 11.14. (szombat 8:00-13:00)

 

dr. Nagy Attila Mihály előadása

Bevezetés a jogtudományokba FOKSZ levelező 11.07. (szombat 8:00-11:15)
Bevezetés a jogtudományokba JOGÁSZ levelező 12.19. (szombat 8:00-11:15)
Közigazgatási jogi alapismeretek II. FOKSZ Budapesti képzés 11.14. (szombat 8:00-11:15)
Közigazgatási jogi alapismeretek II. FOKSZ Nagykőrösi képzés 12.11. (péntek 8:00-11:15)

 

Prof. Dr. Nochta Tibor előadása

Polgári jog III. (szerda 9:45-11:15)
Polgári jog III. levelező 11.28. (szombat 13:15-18:15)
Polgári jog I. levelező 11.07. (szombat 13:15-20:00)
Szerződésszegés a joggyakorlatban 11.27. (péntek 13:15-20:00)

 

Dr. Pókecz Kovács Attila előadása

Római jog 1 (szerda 11:30-13:00)
Római jog levelező (péntek 16:45-20:00)

 

dr. Rainer Lilla előadása

Nemzetközi magánjog I. 11.06., 11.20. (péntek 13:15-20:00)

 

Prof. Dr. Szabó Imre előadása

Polgári perjog I. 11.07., 11.14., 11.21 (szombat 8:00-13:00)

 

Prof. Dr. Szalma József előadása

Kárfelelősség 11.10., 11.17., 11.24., 12.01., 12.08. (kedd 13:15-14:45)
Kutatásmódszertan 11.11., 11.18., 11.25., 12.02., 12.09. (szerda 13:15-14:45)

 

Prof. Dr. Tóth Mihály előadása

Büntetőjog III. 11.06., 11.13. (13:15-20:00)

Minőségbiztosítás

Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola minőségbiztosítási terve

 

A Minőségbiztosítási Bizottságot THDT által választott tagjai:

Prof. Dr. Domokos Andrea
Prof. Dr. Szabó Imre
Prof. Dr. Stipta István
Dr. habil Birher Nándor
+ egy PhD képviselő  dr. Repponi Felícia

Minőségbiztosítási Bizottság szabályzata

 

Doktori Iskola belső monitoring

2020. február

2020. március

2020. április

2020. május

2020. június

2020. szeptember

 

Oktatói minőség és hallgatói véleményezés

2019-2020. tavaszi félév Komplex vizsga előtt

2019-2020. tavaszi félév Komplex vizsga után

 

Kiadványok

A konferenciakötetek az Igazságügyi Minisztérium A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok keretében történő, „Doktori Iskolák támogatása” c. program támogatásával valósul meg.

 

XI. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója

XII. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója

XIII. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója

XIV. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója

XV. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója

XVI. Jogász Doktoranduszok Szakmai Találkozója

XVII. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója

Doktori cselekmények

Jövőbeli doktori események:

 

 

 

 

 

Lezajlott doktori események:

 

Nyilvános viták:

 

dr. Csoknya Tünde Éva

                                  - Meghívó nyilvános vitára
                                  - Doktori értekezés
                                  - Doktori tézis – magyar
                                  - Doktori tézis – angol

 

dr. Szabó Endre Győző

                                  - Meghívó nyilvános vitára
                                  - Doktori értekezés
                                  - Doktori tézis – magyar
                                  - Doktori tézis – angol

 

dr. Pataki János István

                                  - Meghívó nyilvános vitára
                                  - Doktori értekezés
                                  - Doktori tézis – magyar
                                  - Doktori tézis – angol
                                  - Galéria

 

dr. Nagy Péter

                                  - Meghívó nyilvános vitájára
                                  - Doktori értekezés
                                  - Doktori tézis – magyar
                                  - Doktori tézis – angol

 

dr. Kovács Krisztián

                                  - Meghívó nyilvános vitájára
                                  - Doktori értekezés
                                  - Doktori tézis – magyar
                                  - Doktori tézis – angol

dr. Teschmayer Gábor
                                  - Meghívó nyilvános vitájára
                                  - Doktori értekezés
                                  - Doktori tézis – magyar
                                  - Doktori tézis – angol
                                  - Galéria

dr. Kantár Tamás
                                  - Meghívó nyilvános vitájára
                                  - Doktori értekezés
                                  - Doktori tézis - magyar
                                  - Doktori tézis - angol
                                  - Galéria
                            

dr. Manzinger Krisztián
                                  - Meghívó nyilvános vitájára
                                  - Doktori értekezés
                                  - Doktori tézis - magyar
                                  - Doktori tézis - angol
                                  - Galéria

dr. Prieger Adrienn
                                  - Meghívó nyilvános vitájára
                                  - Doktori értekezés
                                  - Doktori tézis - magyar
                                  - Doktori tézis - angol
                                  - Galéria

Szontagh Pál Iván
                                  - Meghívó nyilvános vitájára
                                  - Doktori értekezés
                                  - Doktori tézis - magyar
                                  - Doktori tézis - angol

dr. Magyar Attila István
                                  - Meghívó -PhD értekezésének nyilvános vitájára
                                  - Doktori értekezés
                                  - Doktori tézis - magyar
                                  - Doktori tézis - angol

 

Műhelyviták:

 

dr. Bergendi-Rácz Diána

                                  - Meghívó műhelyvitára
                                  - Doktori értekezés

 

dr. Rácz Ildikó

                                  - Meghívó műhelyvitára
                                  - Doktori értekezés

 

dr. Csoknya Tünde Éva

                                  - Meghívó műhelyvitára
                                  - Doktori értekezés

 

dr. Szabó Endre Győző

                                  - Meghívó műhelyvitára
                                  - Doktori értekezés

dr. Pataki János
                                  - Meghívó műhelyvitára
                                  - Doktori értekezés

dr. Nagy Péter
                                  - Meghívó műhelyvitára
                                  - Doktori értekezés
                                  - Galéria

dr. Kovács Krisztián
                                  - Meghívó műhelyvitára
                                  - Doktori értekezés
                                  - Doktori tézis - magyar
                                  - Doktori tézis - angol

dr. Teschmayer Gábor
                                  - Meghívó műhelyvitára
                                  - Doktori értekezés

dr. Kantár Tamás
                                  - Meghívó műhelyvitára
                                  - Doktori értekezés
                                  - Galéria

dr. Prieger Adrienn
                                  - Meghívó műhelyvitára
                                  - Doktori értekezés

dr. Manzinger Krisztián
                                  - Meghívó műhelyvitára
                                  - Doktori értekezés

Szontagh Pál Iván
                                  - Meghívó műhelyvitára
                                  - Doktori értekezés

Alkategóriák

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

Youtube