Energiajogi és természeti erőforrások szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Energiajogi és természeti erőforrások szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja:
Az energiajogi és természeti erőforrások szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak képzési célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az energetikai és az energiajog főbb szabályozási kereteit mind nemzetközi, mind hazai szinten. A képzés segítségével a hallgatók betekintést nyernek a villamos energia, a földgáz és a megújuló energiák szabályozásának a világába. Egyúttal a képzés részét képezi az energetikához kapcsolódó nemzetközi rendszerek és energiapolitikához kapcsolódó főbb ismeretek elsajátítása is, a természeti erőforrások hatékonyabb felhasználása céljából.

Kinek ajánljuk a képzést:
A képzésre minden olyan jelentkezőt várunk, aki – amellett, hogy az előírt felvételi feltételeknek megfelel – energetikai területen foglalkozó vállalkozásoknál vagy energetikai területtel foglalkozó közigazgatási szervnél kíván olyan munkakörben elhelyezkedni, ahol az energiajogi ismeretek előnyt jelenthetnek.

A képzés időtartama és formája:
A képzési időtartama 3 félév, a képzés őszi félévben indul. Munka melletti, levelező munkarendű képzés, az oktatás pénteken 12 óra után, illetve szombati napokon zajlik.

A képzés elvégzése után megszerezhető szakképzettség:
Energiajogi és természeti erőforrások szaktanácsadó.

Szakfelelős: Dr. habil. Szuchy Róbert Ph.D dékánhelyettes, tanszékvezető-helyettes, egyetemi docens

Önköltség:
1. félév: 220.000,- Ft
2. félév: 220.000,- Ft
3. félév: 80.000,- Ft

A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2019.08.31.-ig

Jelentkezés módja:
Jelentkezés kizárólag elektronikusan, a szakirányú továbbképzés weboldalán található jelentkezési felület kitöltésén keresztül történik: http://www.kre.hu/ajk/index.php/tk-felveteli-informaciok

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni!

A képzésről, valamint a jelentkezés módjáról bővebb információkat kérhet kollégáinktól:

Kujbus Judit

szakirányokért felelős oktatási referens

Váradi Szabina
szakirányokért felelős oktatási referens

E-mail: ajk.szakirany@kre.hu
Telefon: (+36-1) 370-8601 / 111-es mellék

 

A képzéshez kapcsolódó dokumentumok:

Mintatanterv
Tanulmányi tájékoztató
Képzési és kimeneti követelmények

Energetikai és természeti erőforrások szakjogász szakirányú továbbképzési szak (LL.M.)

Energetikai és természeti erőforrások szakjogász (LL.M.) szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja:
Energetikai és természeti erőforrások szakjogász szakirányú továbbképzési szakképzési célja, hogy résztvevők elsajátítsák az energetikai és az energiajog főbb szabályozási kereteit mind nemzetközi, mind hazai szinten. A képzés segítségével a hallgatók betekintést nyernek a villamos energia, a földgáz és a megújuló energiák szabályozásának a világába. Egyúttal a képzés részét képezi az energetikához kapcsolódó nemzetközi rendszerek és energiapolitikához kapcsolódó főbb ismeretek elsajátítása is, a természeti erőforrások hatékonyabb felhasználása céljából.

Kinek ajánljuk a képzést:
A képzésre minden olyan jelentkezőt várunk, aki – amellett, hogy az előírt felvételi feltételeknek megfelel – energetikai területen foglalkozó vállalkozásoknál vagy energetikai területtel foglalkozó közigazgatási szervnél kíván jogi munkakört betölteni.

A felvétel feltétele(i):
jogász mesterképzési szakon osztatlan képzésben vagy korábbi egyetemi szintű képzésben szerzett oklevél, továbbá egy idegen nyelvből legalább középfokú (B2), komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megléte.

A képzés időtartama és formája:
A képzési időtartama 3 félév, a képzés őszi félévben indul. Munka melletti, levelező munkarendű képzés, az oktatás pénteken 12 óra után, illetve szombati napokon zajlik.

A képzés elvégzése után megszerezhető szakképzettség:
Energetikai és természeti erőforrások szakjogász. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 116. § (6) bekezdése értelmében a szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzettek a „Legum Magister” vagy „Master of Laws” (rövidítve: LL. M.) cím használatára jogosultak.

Szakfelelős: Dr. habil. Szuchy Róbert Ph.D dékánhelyettes, tanszékvezető-helyettes, egyetemi docens

Önköltség:
1.    félév: 220.000,- Ft
2.    félév: 220.000,- Ft
3.    félév: 80.000,- Ft

A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2019.08.31.-ig

Jelentkezés módja:
Jelentkezés kizárólag elektronikusan, a szakirányú továbbképzés weboldalán található jelentkezési felület kitöltésén keresztül történik: http://www.kre.hu/ajk/index.php/tk-felveteli-informaciok

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni!

A képzésről, valamint a jelentkezés módjáról bővebb információkat kérhet kollégáinktól:

Kujbus Judit

szakirányokért felelős oktatási referens

Váradi Szabina
szakirányokért felelős oktatási referens

E-mail: ajk.szakirany@kre.hu
Telefon: (+36-1) 370-8601 / 111-es mellék

 

A képzéshez kapcsolódó dokumentumok:

Mintatanterv
Tanulmányi tájékoztató
Képzési és kimeneti követelmények

Digitális gazdasági szakjogász (LL.M) szakirányú továbbképzési szak

Digitális gazdasági szakjogász (LL.M) szakirányú továbbképzési szak

DGSZJ foto

A képzés célja:
A képzés célja, hogy a képzésben résztvevőket végig vezesse a digitális gazdaság legaktuálisabb jogi és szabályozási kérdésein, rendszerezett áttekintést nyújtva a digitális gazdaság legfontosabb jogi aspektusairól. A képzés a digitális gazdaság főbb jogi aspektusával foglalkozik, a digitális gazdaságra jellemző legfontosabb jogi kérdéseket szerteágazóan és rendszerezetten kívánja bemutatni. A végzettek eszközt kapnak a technológiák jelentette jogalkotási kihívások kezeléséhez, és a legmodernebb technológiák jogi kérdéseinek megválaszolásához.

A felvétel feltétele(i):
jogász mesterképzési szakon osztatlan képzésben vagy korábbi egyetemi szintű képzésben szerzett oklevél, továbbá egy idegen nyelvből legalább középfokú (B2), komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megléte.

A képzés időtartama és formája:
A képzési időtartama 3 félév, a képzés őszi félévben indul. Munka melletti, levelező munkarendű képzés, az oktatás pénteken 12 óra után, illetve szombati napokon zajlik.

A képzés elvégzése után megszerezhető szakképzettség:
Digitális gazdasági szakjogász. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 116. § (6) bekezdése értelmében a szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzettek a „Legum Magister” vagy „Master of Laws” (rövidítve: LL. M.) cím használatára jogosultak.

Szakfelelős: Dr. Tóth András Ph.D tanszékvezető, egyetemi docens

Önköltség:
1. félév: 220.000,- Ft
2. félév: 220.000,- Ft
3. félév: 80.000,- Ft

A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2019.08.31.-ig

Jelentkezés módja:
Jelentkezés kizárólag elektronikusan, a szakirányú továbbképzés weboldalán található jelentkezési felület kitöltésén keresztül történik: http://www.kre.hu/ajk/index.php/tk-felveteli-informaciok

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni!

A képzésről, valamint a jelentkezés módjáról bővebb tájékoztatást kérhet kollégáinktól:

Kujbus Judit
szakirányokért felelős oktatási referens

Váradi Szabina
szakirányokért felelős oktatási referens

E-mail: ajk.szakirany@kre.hu
Telefon: (+36-1) 370-8601 / 111-es mellék

 

A képzéshez kapcsolódó dokumentumok:

Mintatanterv
Képzési és kimeneti követelmények

Civilisztikai szakjogász (LL.M) szakirányú továbbképzési szak

Civilisztikai szakjogász (LL.M) szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja:

A civilisztikai szakjogász képzés a magánjog széles skáláját felvonultató jogtudományi területek oktatását tűzte ki célul, mind a jogelmélet, mind a gyakorlati jogalkalmazás szempontjából. Az oktatott joganyag magába foglalja a nemzeti, az EU és a nemzetközi magánjog által határolt szűkebb értelembe vett polgári jogi, polgári eljárásjogi, családjogi, gazdasági és kereskedelmi jogi, szellemi tulajdonjogi, munkajogi ezeken kívül a bankjoggal, a bírósági és közigazgatási végrehajtással, fogyasztóvédelemmel, üzleti joggal kapcsolatos ismeretanyagot, mind a jogszabály anyag, mind pedig a joggyakorlat tekintetében és ezeken felül a jogviták megoldása során alkalmazható pszichológiai alapismeretek és a szaknyelvi készségek elmélyítésében is segítséget nyújt.
A tág értelembe vett polgári jog (civilisztika) kereti közé illeszthető ismeretanyag iránt megnövekedett érdeklődés egyrészről a joganyag komplexitásával, másrészről a vonatkozó jogszabályok gyakori változásával, harmadrészről pedig az EU–n belüli jogegységesítő folyamatokkal (a határon átnyúló jogviták megnövekedett számával) magyarázható, amely az EU polgári és polgári eljárásjogán kívül a nemzetközi jogot és a nemzetközi magánjogot is érinti.
Ez a képzés egyrészről a magyar jogi szakvizsga letételéhez kíván segítséget nyújtani, másrészről a nemzeti és a határon átnyúló jogviták megoldásában részt vevő bírók, bírósági titkárok, bírósági fogalmazók, közjegyzők, közjegyző helyettesek és jelöltek, jogi képviselők, polgári ügyszakos ügyészek, bírósági és közigazgatási végrehajtásban dolgozó és a vezető beosztású szakember jogalkalmazók elmélet és gyakorlati ismereteinek bővítését célozza.

Kinek ajánljuk a képzést:

A képzésre minden olyan jelentkezőt várunk, aki – amellett, hogy az előírt felvételi feltételeknek megfelel – bármely hivatásrendű jogász, illetve a közigazgatási területen dolgozik. A speciális civilisztikai ismereteket – elsősorban – a bírák, bírósági titkárok, fogalmazók, ügyvédek, ügyvédjelöltek, jogtanácsosok, közjegyzők, közjegyző helyettesek és jelöltek, a közigazgatásban dolgozó köztisztviselők és a jogi diplomával rendelkező végrehajtók, végrehajtó-helyettesek és jelöltek, rendvédelemmel, családjoggal, gazdasági, biztosítási és betegjogokkal foglalkozó szakemberek hasznosíthatják, akik jogalkalmazóként a konkrét ügyek elbírálásához kapnak elméleti és gyakorlati segítséget. Emellett a képzésben résztvevő munkáltatók és munkavállalók olyan ismeretek birtokába jutnak, amelyek a munkajog körében döntések, jogi kérdések megválaszolására is alkalmassá teszik a képzett civilisztikai szakjogászt.

A felvétel feltétele(i):

jogász mesterképzési szakon osztatlan képzésben vagy korábbi egyetemi szintű képzésben szerzett oklevél, továbbá egy idegen nyelvből legalább középfokú (B2), komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megléte.

A képzés időtartama és formája:

A képzési időtartama 3 félév, a képzés őszi félévben indul. Munka melletti, levelező munkarendű képzés, az oktatás pénteken 12 óra után, illetve szombati napokon zajlik.

A képzés elvégzése után megszerezhető szakképzettség:

Civilisztikai szakjogász. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 116. § (6) bekezdése értelmében a szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzettek a „Legum Magister” vagy „Master of Laws” (rövidítve: LL. M.) cím használatára jogosultak.

Szakfelelős: Dr. Király Lilla egyetemi docens

Önköltség:
1. félév: 220.000,- Ft
2. félév: 220.000,- Ft
3. félév: 80.000,- Ft

A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2019.08.31.-ig

Jelentkezés módja:
Jelentkezés kizárólag elektronikusan, a szakirányú továbbképzés weboldalán található jelentkezési felület kitöltésén keresztül történik: http://www.kre.hu/ajk/index.php/tk-felveteli-informaciok

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni!

A képzésről, valamint a jelentkezés módjáról bővebb tájékoztatást kérhet kollégáinktól:

Kujbus Judit
szakirányokért felelős oktatási referens

Váradi Szabina
szakirányokért felelős oktatási referens

E-mail: ajk.szakirany@kre.hu
Telefon: (+36-1) 370-8601 / 111-es mellék

A képzéshez kapcsolódó dokumentumok:

Mintatanterv
Képzési és kimeneti követelmények

Alapjogvédelmi szakjogász (LL.M) szakirányú továbbképzési szak

Alapjogvédelmi szakjogász (LL.M) szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja:
A képzés célja, hogy a végzettek alkalmassá váljanak a hazai és nemzetközi alapjog-érvényesítő fórumok (különösen Alkotmánybíróság, NAIH, EBH, Emberi Jogok Európai Bírósága) előtt eljárjanak, illetve ezen szervekben helyezkedjenek el, továbbá az általános jogi eljárások során az alapjogias jellegű jogintézményeket azonosítsák és megfelelően alkalmazzák.

A felvétel feltétele(i):
jogász mesterképzési szakon osztatlan képzésben vagy korábbi egyetemi szintű képzésben szerzett oklevél, továbbá egy idegen nyelvből legalább középfokú (B2), komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megléte.

A képzés időtartama és formája:
A képzési időtartama 3 félév, a képzés őszi félévben indul. Munka melletti, levelező munkarendű képzés, az oktatás pénteken 12 óra után, illetve szombati napokon zajlik.

A képzés elvégzése után megszerezhető szakképzettség:
Alapjogvédelmi szakjogász. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 116. § (6) bekezdése értelmében a szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzettek a „Legum Magister” vagy „Master of Laws” (rövidítve: LL. M.) cím használatára jogosultak.

Szakfelelős: Dr. habil. Cservák Csaba Ph.D tanszékvezető, egyetemi docens

Önköltség:
1.    félév: 220.000,- Ft
2.    félév: 220.000,- Ft
3.    félév: 80.000,- Ft

A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

Meghosszabbított jelentkezési határidő:  2019.08.31.-ig

Jelentkezés módja:
Jelentkezés kizárólag elektronikusan, a szakirányú továbbképzés weboldalán található jelentkezési felület kitöltésén keresztül történik: http://www.kre.hu/ajk/index.php/tk-felveteli-informaciok

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni!

A képzésről, valamint a jelentkezés módjáról bővebb tájékoztatást kérhet kollégáinktól:

Kujbus Judit
szakirányokért felelős oktatási referens

Váradi Szabina
szakirányokért felelős oktatási referens

E-mail: ajk.szakirany@kre.hu
Telefon: (+36-1) 370-8601 / 111-es mellék


A képzéshez kapcsolódó dokumentumok:

Mintatanterv
Képzési és kimeneti követelmények

Ibolya Tibor

 

Ibolya Tibor foto

 

 


Dr. Ibolya Tibor, legfőbb ügyészségi tanácsos, fővárosi főügyész, címzetes egyetemi docens
Bűnügyi szakjogász (LL.M) szakirányú továbbképzési szak

 

Tanulmányait 1994. februárjában Szegeden a József Attila Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán "cum laude" eredménnyel fejezte be.

1994. március 1. napján fogalmazó, 1996. november 1. napján ügyészi kinevezést kapott.
2012. július 01. napjától megbízottként, 2013. december 1-től pedig határozatlan időre kinevezett fővárosi főügyészként vezeti a Fővárosi Főügyészséget.

2003-ban az ELTE Jogi Továbbképző Intézet által szervezett gazdasági büntetőjogi szakjogász végzettséget, 2007-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Deák Ferenc Továbbképző Intézet által szervezett kriminalisztikai szakjogász végzettséget szerzett. 2008-ban részt vett a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat felsőfokú szakmai tanfolyamán.

Címzetes egyetemi docensként kriminalisztikát tanít a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, ugyanott a bűnügyi szakjogász képzés egyik megszervezője és szakfelelőse. Több szakmai folyóiratban jelennek meg rendszeresen írásai. Ezen kívül szakvizsgáztat és részt vesz az ügyészségi utánpótlás képzésében.

2016-ban megkapta az ügyészi szervezet legmagasabb kitüntetését, a Kozma Sándor díjat, ezen kívül tulajdonosa a Károli Emlékéremnek.

Oktatott tantárgyak:

Ο Híres bűnügyek, híres kriminalisták
Ο Kriminalisztikai alapok
Ο Krimináltaktika - nyomozásszervezés, bizonyítási eljárások, kihallgatási taktika

Alkategóriák

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube