Beiratkoztatási Tájékoztató

 

Vissza »


Beiratkoztatási Tájékoztató

 

Tisztelt Hallgató!

Köszöntjük a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatói sorában!

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2021/2022. tanév 1. félévében kezdődő tanulmányaival kapcsolatban – a beiratkozással kapcsolatosan - az alábbiakról tájékoztatjuk.


Egyetemi tanévnyitó: 2021. szeptember 06. hétfő 9:30 óra.
Helyszín: Pozsonyi Úti Református Egyházközség Hálaadás Temploma (1133 Budapest, Pozsonyi út 58.)
Megközelíthetősége

Minden információt az évnyitóval kapcsolatban az alábbi linken található:
http://www.kre.hu/portal/index.php/1790-unnepelyes-tanevnyito-2.html

 

A 2021/2022. tanév 1. félévére DOKTORI KÉPZÉSRE felvételt nyert hallgatók beiratkozása: 2021. szeptember 03. (péntek)
Helyszín: 1042 Budapest, Viola u. 2-4. I. em. 102. terem 13:00 óra

 

Beiratkozás csak személyesen, az alábbi dokumentumok hiánytalan bemutatásával és az önköltség – a Neptun egységes tanulmányi rendszerben történő - teljesítésével lehetséges!

Beiratkozás elmulasztása esetén 2021. szeptember 06-17. között - a honlapon feltüntetett TO ügyfélfogadási időben - pótolható, melynek külön eljárási díja a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat Díjtáblázata alapján fizetendő. Amennyiben beiratkozási kötelezettségét elmulasztja, új felvételi eljárással kerülhet be ismét az Egyetemre (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 30. § (2),(3),(4) bekezdések).

A beiratkozással kapcsolatos kérdéseit e-mailben vagy telefonon is felteheti a Tanulmányi Osztály munkatársai részére:

E-mail: ajk.tanulmanyi@kre.hu
Telefon: 370-86-01/102., 165 mellék

A beiratkozásra hozza magával:

  • 2 igazolványkép (hátoldalára kérjük felírni nevét, szakját olvashatóan),
  • eredeti nyelvvizsga bizonyítvány + másolata,
  • eredeti érettségi bizonyítvány/oklevél + másolata,
  • személyi igazolvány + másolata,
  • lakcímkártya + másolata,
  • adószám, TAJ szám + másolata,
  • számlavezető bank megnevezése, bankszámlaszáma
  • eredeti felsőfokú oklevél (magyar – angol) + másolata (magyar – angol),

Az igazolványkép feltöltése a NEPTUN rendszerben is szükséges a beiratkozást megelőzően az alábbi módon:
Igazolványkép feltöltés kérvény leadása

A beiratkozási dokumentumokat a Tanulmányi Osztály fogja Önnek kinyomtatni, melyeket a beiratkozáskor kell ellenőriznie és aláírnia. A dokumentumok előzetesen a NEPTUN rendszerben ellenőrizheti, melyhez segítséget az alábbi linken talál:
HWEB_nyomtatvanyok_megtekintese

FENTIEK HIÁNYÁBAN NEM TUD BEIRATKOZNI!

A beiratkozás előtt kérjük, aktiválja tanulmányi profilját a Neptun tanulmányi rendszerben! A Neptun rendszert a http://www.kre.hu/portal/index.php/neptun.html oldalon keresztül éri el. A belépéshez szükséges azonosítóját (Neptun kódját) 2021. augusztus 7-én kiküldött e-mailben találja. Amennyiben ezt az e-mailt nem kapta meg, kérjük jelezze az ajk.tanulmanyi@kre.hu címre.

A NEPTUN egységes tanulmányi rendszerbe történő belépéshez szükséges egy jelszó (első alkalommal ez az Ön születési dátuma pontok nélkül, csak a 8 számjegy és előtte egy "Ne" szócska (NeÉÉÉÉHHNN). Ezt belépés után kötelező megváltoztatni). Amennyiben már a KRE-n folytatott tanulmányokat és a kapott NEPTUN kódja ezzel megegyezik, úgy az Ön által beállított jelszóval tud belépni.

A papíralapú beiratkozást követően az első félévének aktiválását a Tanulmányi Osztály fogja elvégezni, a későbbi félévekben a hallgatónak ezt magának kell megtennie. Tantárgyait csak ezt követően tudja felvenni.

A 2021/2022. tanévben a félévi befizetési kötelezettség

Az önköltség összegét a Neptun rendszerben látja, ahol át tudja utalni azt az egyetemi gyűjtőszámlára. Az önköltség és a térítési díjak befizetésének technikai részleteit a következő oldalon találja meg: http://www.kre.hu/portal/index.php/neptun.html

A banki átutalás elindítását követően – munkaszüneti napokat is figyelembe véve – általában a következő munkanapon a gyűjtőszámlán megjelenik az átutalt összeg.

A Neptun nem egyenlíti ki magától az aktív tételeket, ez a hallgató feladata és felelőssége.

A hallgató a félévre megállapított önköltség összegét – a részletfizetési kedvezményt kérők esetén az első részletet – a beiratkozást megelőző hét utolsó munkanapjáig (2021. augusztus 27. péntek 12:00 óra) köteles megfizetni, teljesítetté tenni a Neptunban, figyelembe véve a fent leírtakat.

Részletfizetési kedvezmény
A részletfizetési kedvezmény iránti kérelem leadási határideje a Neptun egységes tanulmányi rendszerben 2021. augusztus 23. hétfő 23:59 óra.
A Részletfizetési kérelem 2021/22/1 kérvény a Neptun-ban az Ügyintézés – Kérvények menüponton a Kitölthető kérvények fülön található meg.
Kérelmeket a határidő lejárta után nem áll módunkban elfogadni!
A kérelem elutasítása esetén, annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül az önköltség fennmaradó 50%-át be kell fizetnie.

A hallgató minden aktív félévben az önköltség teljes összegét köteles befizetni, függetlenül attól, hogy hány tárgyat vett fel, hányból kapott felmentést az óralátogatás és vizsgakötelezettség teljesítése alól, illetve hány tárgyra kapott kreditelismerést.

Ha a hallgató a regisztrációs héten, vagy azt megelőzően jelenti be, hogy megszünteti vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát, és a félévre megállapított önköltséget befizette, kérelmére a befizetett önköltséget vissza kell fizetni. Amennyiben ezt a regisztrációs hetet követően a szorgalmi időszak 3. hetéig (2021. szeptember 25. szombat) teszi meg, úgy a félévre megállapított önköltség 10%-át levonva, a befizetett összeget részére vissza kell fizetni, vagy a következő félévi önköltség összegébe be kell számítani. Egyéb esetekben a befizetett önköltség nem igényelhető vissza, kivéve, ha a hallgatói jogviszony szüneteltetésére egészségügyi okokból került sor. Ebben az esetben az orvosi igazolás és a hallgató kérelme alapján a félévre megállapított önköltség 10%-át levonva, a befizetett összeget részére vissza kell fizetni. Egyébként a befizetett önköltség az Egyetemet illeti.

Számlaigénylés
Az aktuális számlaigénylési tájékoztató feltöltésre került a honlapra a Neptun belépési felületére a Hírekhez és a Letölthető dokumentumokhoz is:
https://neptun.kre.hu/hallgato/login.aspx

A megküldés határideje: 2021. augusztus 15. vasárnap 23:59

Amennyiben a számlaigénylő lap a fent jelzett határidőt követően érkezik be, akkor fennáll annak a veszélye, hogy a számlázás, valamint a számla kiegyenlítésének feldolgozása meghaladhatja a regisztrációs hét kezdetét, mely a hallgató félévre történő bejelentkezését akadályozhatja.

Az elkészült számlák elektronikusan is elérhetőek a Neptunban a Pénzügyek / Számlák alatt.

Utólagos számlaigénylés

FIGYELEM! A KORÁBBI IDŐSZAK GYAKORLATÁTÓL ELTÉRŐEN A GYŰJTŐSZÁMLÁS BEFIZETÉSSEL MÁR TELJESÍTETT NEPTUN KIÍRÁSRA VONATKOZÓ MUNKÁLTATÓI SZÁMLAIGÉNYLŐT NEM ÁLL MÓDUNKBAN BEFOGADNI, AZAZ MÁR BEFIZETETT PÉNZÜGYI TÉTELRE (ÖNKÖLTSÉG, KÖLTSÉGTÉRÍTÉS, SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEK) UTÓLAG NEM IGÉNYELHETŐ SZÁMLA.

Kérdés felmerülése esetén keresse a Gazdasági Igazgatóság Kontrolling és Neptun Osztály munkatársait a következő elérhetőségeken:
Telefonszám: +36-1-235-1084, +36-1-235-1087

E-mail: gyujtoszamla@kre.hu

Beiratkozás/Tantárgyfelvétel a NEPTUN-ban

A NEPTUN-ban az aktuális félévet - 2021/2022/1 - aktív státuszúvá nyilvánítja.

A hallgatónak a kötelező tantárgyakat a mintatanterv kínálatából kell kiválasztania. A mintatanterv elérhető a http://www.kre.hu/ajk/index.php/oktatas/mintatantervek.html oldalon. A tantárgyak felvétele során kérjük, figyeljenek arra, hogy ne csak a kötelező, hanem a mintatanterv szerinti kreditszámnak megfelelő kötelezően választható vagy szabadon választható tantárgyat is felvegyenek.

A NEPTUN-ban a hallgatónak az általa választott tantárgyakat 2021. szeptember 06. 14:00 órától - szeptember 19. között kell felvennie.

Praktikus információk a http://www.kre.hu/portal/index.php/neptun.html felületen található:

a 2021/2022 tanév őszi félévére történő beiratkozás, tantárgyfelvétel, diákhitel 2. igénylésének menete, diákigazolvány igénylés menetéről (Leírások hallgatóknak):

Tűzvédelmi megelőző ismeretek hallgatók részére
http://www.kre.hu/portal/index.php/home/tuzvedelem/kre-tuzvedelmi-megelozo-ismeretek-hallgatok-reszere.html

Alkategóriák

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont