Második rendezvényét tartotta a Károli Szabadegyetem

Június 23-án, második rendezvényével várta az érdeklődőket a Károli Szabadegyetem. A havonta jelentkező ismeretterjesztő rendezvénysorozat meghívott vendége ezúttal Dr. Pintér Sándor belügyminiszter volt, aki A Belügyminisztérium működése békében, pandémiában és háborúban című témában beszélgetett az est házigazdájával, Prof. Dr. Trócsányi László rektorral.

Bővebben ...

A Magyar Rektori Konferencia elnökségének ajánlása a járványhelyzetre tekintettel

Bővebben ...

Alumni találkozót rendezett az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Egyetemünk Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája 2022. május 27-én Alumni Találkozót szervezett a Károlyi-Csekonics Palotában. A Doktori Iskola vezetője, Prof. Dr. Jakab Éva egyetemi tanár által szervezett eseményen tudományos előadást tartott Dr. habil. Udvary Sándor, az alma materben oktató alumnus, habilitált egyetemi docens Az autonóm nem emberi cselekvés polgári jogi minősítésének körvonalai címmel.

 

 

 

 

XXII. Jogász Doktoranduszok Konferencia

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2022. március 18-án megrendezett doktorandusz konferencia kezdetén Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter dékán és Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér nemzetközi és tudományos dékánhelyettes köszöntötték a megjelenteket és emlékeztett arra, hogy a Kar immár XXII. alkalommal szervezte meg e jeles tudományos eseményt – bár ez az esemény a vírushelyzetre való tekintettel, online a Teams rendszeren keresztül zajlott. Valamit Prof. Dr. Jakab Éva, a KRE ÁJK Doktori Iskolájának vezetője is üdvözölte a megjelent doktoranduszokat és szekcióvezetőket.

A konferencián az alábbi szekciókban hangzottak el előadások: Államtudományok és Angol nyelvű szekció, Civilisztika, Bűnügyi tudományok, Munkajog és szociális jog és Jogtörténet, jogelmélet. Ezúton is köszönetemet fejezem ki a szekcióvezetést vállaló oktatóknak, név szerint: Prof. Dr. Rixer Ádám, Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér, Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter, Prof. Dr. Tóth J. Zoltán és Prof. Dr. Domokos Andrea. Köszönöm a lektorok áldozatos munkáját. Az ő szakmai tanácsaik, jobbító szándékkal tett észrevételeik alapján, adott esetben a hallgatók átdolgozták, kiegészítették tanulmányaikat. A lektorok név szerint: Prof. Dr. Domokos Andrea, Prof. Dr. Rixer Ádám, Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér, Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter, Prof. Dr. Tóth J. Zoltán.

A konferencián elhangzott előadások doktorandusz kötetben jelentek meg, amelybe 20 PhD hallgató küldött be tanulmány.

A kötet megjelenését az Igazságügyi Minisztérium IX-SZ/601/2021. számú pályázati támogatása tette lehetővé. Köszönjük az Igazságügyi Minisztérium évek óta tartó segítségét, amely rendszeres publikációs lehetőséget biztosít a tudományos pályájuk elején lévő kutatók számára.

Meghívó

Előzetes programtervezés elkészítése

A Szakkollégium elnöke (Szűcs Dániel) - a Közgyűlésen (2022. február 10.) megbeszéltek értelmében - felhívta közösség tagjait, hogy 2022. február 20. napjáig készítsék el egyéni előzetes programtervüket.

A tag a programtervében felvázolja, s egyúttal konkrétan nevesíti:

  • a kutató-, alkotómunkát, amit a féléves szakkollégiumi időszak alatt el kíván végezni,

  • az eseményeket (pl. kerekasztal beszélgetés, kutatási eredmények prezentálása, vitaest, külsős intézményi látogatás, vendég előadó meghívása), melyeket a féléves szakkollégiumi időszak alatt meg kíván szervezni

  • az egyéb - általa fontosnak tartott és az SzMSz. szabályaival összhangban álló - szakmai cselekvés

Alkategóriák

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont