XIII. Jogász Doktorandusz konferencia

Több mint egy évtizedre visszatekintő hagyomány, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara évente doktorandusz konferenciát rendez. A konferencia lehetőséget biztosít a PhD hallgatóknak arra, hogy számot adjanak kutatási eredményeikről. A konferencia más doktori iskolák doktorandái és doktoranduszai számára is nyitott. A 2018. június 9-én, immár tizenharmadik alkalommal megrendezett konferencián a negyvennél is több résztvevő az „Államtudományok”, a „Bűnügyi tudományok” a „Civilisztika, a „Munkajog és szociális jog”, a „Jogtörténet és Jogelmélet” szekciók valamelyikében szerepelhetett és külön szekció állt rendelkezésre az angol nyelven tartott előadások számára.
A konferencia alkalmat adott arra, hogy a PhD hallgatók gyakorolják az előadás felépítését, az időkeretekhez való alkalmazkodást, bővítsék az előadás szemléletesebbé tételében korábban szerzett tapasztalataikat. A szekcióvezetők tanácsokkal segítették az előadókat és moderálták az előadásokat követő vitát. A hallgatóság tagjai sokszor észrevételeikkel gazdagították az elhangzottakat és időnként a témához távolabbról kapcsolódó jogintézményekre is ráirányították a figyelmet. Egyes témák élénk eszmecserére adtak alkalmat, ami előmozdította a résztvevők vitakultúrájának fejlődését. A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara időről-időre lehetőséget biztosít arra, hogy a konferencián szereplő PhD hallgatók elkészítsék előadásaik írott változatát. Idén a 44 előadó közül, majd harmincan használták ki a lehetőséget, de a lektorok mindegyik beérkezett írást – a lektorálást követő módosítások nyomán – megjelenésre alkalmasnak minősítettek.
A kötet megjelenését az Igazságügyi Minisztériumnak a jogászképzés színvonalának emelését célzó programja keretében nyújtott támogatása tette lehetővé. Az Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája nevében, ezúton is köszönetünket fejezzük ki a PhD hallgatók kutatási és publikációs tevékenységét segíteni hivatott minisztériumi támogatásért, a szekcióvezetők és lektorok áldozatkész munkájáért és kívánjuk, hogy a szerzők a jövőben is színvonalas tanulmányok sorával járuljanak hozzá az állam- és jogtudományok műveléséhez!

Meghívó

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont