XIV. Jogász Doktorandusz konferencia

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara 2018-ban két doktorandusz konferenciát is szervezett. A második rendezvény minden korábbinál nagyobb érdeklődést váltott ki, 77 PhD hallgató jelezte részvételi szándékát. A konferenciát Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter nyitotta meg. Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér Dékán-helyettes Úr köszönetét fejezte ki az az Igazságügyi Minisztériumnak a jogászképzés színvonalának emelését célzó programja keretében nyújtott támogatásért. Dr. habil. Szuchy Róbert Dékán-helyettes Úr angolul köszöntötte azokat a külföldi résztvevőket, akik más doktori iskolák PhD hallgatóiként első alkalommal vettek részt a tudományos rendezvényen.
A doktorandusz konferenciák –a tudományos konferenciák „előszobáiként” segítenek az ifjú kutatóknak megszerezni mindazt a tudást és készséget, amely ahhoz kell, hogy valamely kar, vagy tudományos intézmény által szervezett tudományos konferenciára is meghívást kapjanak, és rá is irányítja a szekcióvezetők figyelmét azokra a PhD hallgatókra, akik már a doktorandusz konferencián való szereplésükkel is bizonyítják rátermettségüket.
A december 15-i konferencián – a nagy hóesés miatt – végül 54 előadó jelent meg. Az előadók valamennyi hazai doktori iskolát képviselték. Az immár tizennegyedik alkalommal megrendezett konferencián az „Államtudományok I.”,  az „Államtudományok II.”, a „Bűnügyi tudományok” a „Civilisztika I.”, a „Civilisztika II., a „Jogtörténet és Jogelmélet”, valamint  a „Munkajog és szociális jog” szekció és az angol nyelvű szekció keretében hangzottak el az előadások. A szekcióvezetők tanácsokkal segítették az előadókat és moderálták az előadásokat követő vitát. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a szekcióvezetők áldozatkész munkájáért.
A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara külön kötetben jelenteti meg a konferencián elhangzott előadások alapján készült, és oktatók által lektorált tanulmányokat. A közelgő Karácsony és a rövid leadási határidő ellenére közel ötven hallgató küldte meg előadásának írásbeli változatát. Oktató kollégáink közvetlenül az ünnepek előtt és a két ünnep között lektorálták a tanulmányokat. A lektori észrevételek alapján a PhD hallgatók módosították, kiegészítették írásaikat. Végül 43 szerző tanulmányát tartalmazza kiadványunk. A kötet megjelenését az Igazságügyi Minisztérium IX-SZ/ID/476/2/2018. sz. támogatása tette lehetővé. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a PhD hallgatók kutatási és publikációs tevékenységét segíteni hivatott minisztériumi támogatásért és a lektorok áldozatkész munkájáért. Kívánjuk, hogy a tanulmányok szerzői a jövőben is színvonalas tanulmányok sorával járuljanak hozzá az állam- és jogtudományok műveléséhez.

Meghívó

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont