Civilisztikai szakjogász (LL.M) szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja:

A civilisztikai szakjogász képzés a magánjog széles skáláját felvonultató jogtudományi területek oktatását tűzte ki célul, mind a jogelmélet, mind a gyakorlati jogalkalmazás szempontjából. Az oktatott joganyag magába foglalja a nemzeti, az EU és a nemzetközi magánjog által határolt szűkebb értelembe vett polgári jogi, polgári eljárásjogi, családjogi, gazdasági és kereskedelmi jogi, szellemi tulajdonjogi, munkajogi ezeken kívül a bankjoggal, a bírósági és közigazgatási végrehajtással, fogyasztóvédelemmel, üzleti joggal kapcsolatos ismeretanyagot, mind a jogszabály anyag, mind pedig a joggyakorlat tekintetében és ezeken felül a jogviták megoldása során alkalmazható pszichológiai alapismeretek és a szaknyelvi készségek elmélyítésében is segítséget nyújt.
A tág értelembe vett polgári jog (civilisztika) kereti közé illeszthető ismeretanyag iránt megnövekedett érdeklődés egyrészről a joganyag komplexitásával, másrészről a vonatkozó jogszabályok gyakori változásával, harmadrészről pedig az EU–n belüli jogegységesítő folyamatokkal (a határon átnyúló jogviták megnövekedett számával) magyarázható, amely az EU polgári és polgári eljárásjogán kívül a nemzetközi jogot és a nemzetközi magánjogot is érinti.
Ez a képzés egyrészről a magyar jogi szakvizsga letételéhez kíván segítséget nyújtani, másrészről a nemzeti és a határon átnyúló jogviták megoldásában részt vevő bírók, bírósági titkárok, bírósági fogalmazók, közjegyzők, közjegyző helyettesek és jelöltek, jogi képviselők, polgári ügyszakos ügyészek, bírósági és közigazgatási végrehajtásban dolgozó és a vezető beosztású szakember jogalkalmazók elmélet és gyakorlati ismereteinek bővítését célozza.

Kinek ajánljuk a képzést:

A képzésre minden olyan jelentkezőt várunk, aki – amellett, hogy az előírt felvételi feltételeknek megfelel – bármely hivatásrendű jogász, illetve a közigazgatási területen dolgozik. A speciális civilisztikai ismereteket – elsősorban – a bírák, bírósági titkárok, fogalmazók, ügyvédek, ügyvédjelöltek, jogtanácsosok, közjegyzők, közjegyző helyettesek és jelöltek, a közigazgatásban dolgozó köztisztviselők és a jogi diplomával rendelkező végrehajtók, végrehajtó-helyettesek és jelöltek, rendvédelemmel, családjoggal, gazdasági, biztosítási és betegjogokkal foglalkozó szakemberek hasznosíthatják, akik jogalkalmazóként a konkrét ügyek elbírálásához kapnak elméleti és gyakorlati segítséget. Emellett a képzésben résztvevő munkáltatók és munkavállalók olyan ismeretek birtokába jutnak, amelyek a munkajog körében döntések, jogi kérdések megválaszolására is alkalmassá teszik a képzett civilisztikai szakjogászt.

A felvétel feltétele(i):

jogász mesterképzési szakon osztatlan képzésben vagy korábbi egyetemi szintű képzésben szerzett oklevél.

A képzés időtartama és formája:

A képzési időtartama 3 félév, a képzés őszi félévben indul. Munka melletti, levelező munkarendű képzés, az oktatás pénteken 12 óra után, illetve szombati napokon zajlik.

A képzés elvégzése után megszerezhető szakképzettség:

Civilisztikai szakjogász. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 116. § (6) bekezdése értelmében a szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzettek a „Legum Magister” vagy „Master of Laws” (rövidítve: LL. M.) cím használatára jogosultak.

Szakfelelős: Dr. habil. Király Lilla egyetemi docens

Önköltség:
1. félév: 240.000,- Ft
2. félév: 240.000,- Ft
3. félév: 90.000,- Ft

A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.


A képzésről, valamint a jelentkezés módjáról bővebb tájékoztatást kérhet kollégánktól:

Rákos Viktória
oktatási referens

E-mail: ajk.szakirany@kre.hu
Telefon: (+36-1) 370-8601 / 345-es mellék

A képzéshez kapcsolódó dokumentumok:

Mintatanterv
Képzési és kimeneti követelmények
Letölthető dokumentumok

FNYF/480-3/2019. sz. OH határozat

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont