XVIII. Jogász Doktorandusz Konferencia

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2020. november 13-án megrendezett doktorandusz konferencia kezdetén Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér nemzetközi és tudományos dékánhelyettesi köszöntő emlékeztett arra, hogy a Kar immár XVIII. alkalommal szervezte meg e jeles tudományos eseményt – bár ez az esemény a vírushelyzetre való tekintettel, online a Teams rendszeren keresztül zajlott. Valamit Prof. Dr. Jakab Éva, a KRE ÁJK Doktori Iskolájának vezetője is üdvözölte a megjelent doktoranduszokat.

A konferencián az alábbi szekciókban hangzottak el előadások: Államtudományok, Civilisztika, Bűnügyi tudományok, E-közigazgatás, adatvédelem, Közigazgatás, államtudományok, Munkajog és szociális jog. Ezúton is köszönetemet fejezem ki a szekcióvezetést vállaló oktatóknak, név szerint: Dr. habil. Tóth J. Zoltán, Prof. Dr. Domokos Andrea, Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Prof. Dr. Rixer Ádám, Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér, Dr. habil. Boóc Ádám. Köszönöm a lektorok áldozatos munkáját. Az ő szakmai tanácsaik, jobbító szándékkal tett észrevételeik alapján, adott esetben a hallgatók átdolgozták, kiegészítették tanulmányaikat. A lektorok név szerint: Dr. habil. Tóth J. Zoltán, Prof. Dr. Domokos Andrea, Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Prof. Dr. Rixer Ádám, Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér, Dr. habil. Boóc Ádám.

A konferencián elhangzott előadások doktorandusz kötetben jelentek meg, amelybe 28 PhD hallgató küldött be tanulmány.

A kötet megjelenését az Igazságügyi Minisztérium IX-SZ/428/2020. számú pályázati támogatása tette lehetővé. Köszönjük az Igazságügyi Minisztérium évek óta tartó segítségét, amely rendszeres publikációs lehetőséget biztosít a tudományos pályájuk elején lévő kutatók számára.

 

 

 

Meghívó

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont