Sikeres pályázatot zárt a karunk

Az Igazságügyi Minisztérium és a KRE Állam- és Jogtudományi Kara együttműködésének újabb állomása volt a 2019-2020-as támogatási időszak, melynek keretén belül megvalósultak azok az oktatásfejlesztési, képzési és kutatási programok, amelyek a pályázatban is megfogalmazást nyertek.

„A digitalizáció hatása az egyes jogterületekre” című kutatási program fő célkitűzése a digitalizáció hatásainak az egyes jogterületeket érintő feltárása volt. A kutatásban a kar különböző jogterületeket érintő tanszéki és intézeti munkatársai vettek részt. Széles körben került vizsgálatra, hogy a modern technológiák tekintetében milyen kihívásokkal kell szembenézni a jogalkotóknak és a jogalkalmazóknak, az egyes jogterületek vonatkozásában. A kutatási programhoz kapcsolódóan, a tanulmánykötet megjelentetésére is lehetőséget adott „A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok” című pályázat. A szerzők munkáját Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér nemzetközi és tudományos dékánhelyettes, a Szemere Bertalan Kutatóközpont vezetője koordinálta kutatásvezetőként, aki egyben szerkesztője is volt a tanulmánykötetnek. A kutatásvezetői feladatok ellátásában két kutatásvezető-helyettes segítette a munkáját: Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter és Dr. habil. Szuchy Róbert. A kutatás felépítése integratív szemléletet követett, hiszen kifejezetten az volt a cél, hogy minél több jogterület képviselője vegyen részt a munkában, ily módon az egyes jogterületek elismert oktatói dolgozták fel az adatott szakterületükön jelentkező modern technológiai kérdésköröket. A tanulmánykötet megjelenését követően, a kutatási eredmények részletes bemutatására 2020. február 27-én került sor, a Magyarországi Református Egyház Zsinati termében megrendezett konferencián.

A tanulmánykötet elektronikusan is elérhető a KRE ÁJK honlapján, mely ide kattintva érhető el.

A konferencián készült videofelvétel

A KRE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája az Igazságügyi Minisztérium pályázati támogatása keretében, a projekt futamideje alatt három színvonalas konferenciát szervezett a doktorandusz hallgatók számára – két alkalommal országos kiterjesztéssel: 2019. június 14-én, november 15-én és 2020. január 17-én. A konferenciákon előadott tanulmányok kötetekben is megjelentek, melyek elérhetőek az itt található linken.

S végül, örömmel adunk hírt róla, hogy az Igazságügyi Minisztérium a pályázat szakmai és pénzügyi beszámolóját is jóváhagyta és sikeresnek ítélte, a kar következő pályázatát pedig befogadta és támogatandónak tartja.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont