XIX. Jogász Doktorandusz Országos Konferencia

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2021. március 26-án megrendezett doktorandusz konferencia kezdetén, legelőször Dr. habil. Czine Ágnes rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes asszony köszöntötte a résztvevőket és örömét fejezte ki, hogy 7 doktori iskolából, 55 doktorandusz jelentkezett. Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér nemzetközi és tudományos dékánhelyettesi köszöntő emlékeztett arra, hogy a Kar immár XIX. alkalommal szervezte meg e jeles tudományos eseményt – bár ez az esemény a vírushelyzetre való tekintettel, online a Teams rendszeren keresztül zajlott. Valamit Prof. Dr. Jakab Éva, a KRE ÁJK Doktori Iskolájának vezetője is üdvözölte a megjelent doktoranduszokat.

A konferencián az alábbi szekciókban hangzottak el előadások: Államtudományok, Civilisztika, Bűnügyi tudományok, Jogelmélet és jogtörtnet, Munkajog és szociális jog, illetve Angol nyelvű szekció. Ezúton is köszönetemet fejezem ki a szekcióvezetést vállaló oktatóknak, név szerint: Dr. habil. Tóth J. Zoltán, Prof. Dr. Domokos Andrea, Prof. Dr. Rixer Ádám, Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér, Dr. habil. Boóc Ádám, Dr Becsey Zsolt, Dr. Dobrocsi Szilvia, Prof. Dr. Osztovits András, Prof. Dr. Stipta István. Köszönöm a lektorok áldozatos munkáját. Az ő szakmai tanácsaik, jobbító szándékkal tett észrevételeik alapján, adott esetben a hallgatók átdolgozták, kiegészítették tanulmányaikat. A lektorok név szerint: Dr. habil. Tóth J. Zoltán, Prof. Dr. Domokos Andrea, Prof. Dr. Rixer Ádám, Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér, Dr. habil. Boóc Ádám, Dr Becsey Zsolt, Dr. Dobrocsi Szilvia, Prof. Dr. Osztovits András, Prof. Dr. Stipta István.

A konferencián elhangzott előadások doktorandusz kötetben jelentek meg, amelybe 36 PhD hallgató küldött be tanulmány.

A kötet megjelenését az Igazságügyi Minisztérium IX-SZ/428/2020. számú pályázati támogatása tette lehetővé. Köszönjük az Igazságügyi Minisztérium évek óta tartó segítségét, amely rendszeres publikációs lehetőséget biztosít a tudományos pályájuk elején lévő kutatók számára.

 

Meghívó

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont