XXII. Jogász Doktoranduszok Konferencia

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2022. március 18-án megrendezett doktorandusz konferencia kezdetén Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter dékán és Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér nemzetközi és tudományos dékánhelyettes köszöntötték a megjelenteket és emlékeztett arra, hogy a Kar immár XXII. alkalommal szervezte meg e jeles tudományos eseményt – bár ez az esemény a vírushelyzetre való tekintettel, online a Teams rendszeren keresztül zajlott. Valamit Prof. Dr. Jakab Éva, a KRE ÁJK Doktori Iskolájának vezetője is üdvözölte a megjelent doktoranduszokat és szekcióvezetőket.

A konferencián az alábbi szekciókban hangzottak el előadások: Államtudományok és Angol nyelvű szekció, Civilisztika, Bűnügyi tudományok, Munkajog és szociális jog és Jogtörténet, jogelmélet. Ezúton is köszönetemet fejezem ki a szekcióvezetést vállaló oktatóknak, név szerint: Prof. Dr. Rixer Ádám, Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér, Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter, Prof. Dr. Tóth J. Zoltán és Prof. Dr. Domokos Andrea. Köszönöm a lektorok áldozatos munkáját. Az ő szakmai tanácsaik, jobbító szándékkal tett észrevételeik alapján, adott esetben a hallgatók átdolgozták, kiegészítették tanulmányaikat. A lektorok név szerint: Prof. Dr. Domokos Andrea, Prof. Dr. Rixer Ádám, Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér, Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter, Prof. Dr. Tóth J. Zoltán.

A konferencián elhangzott előadások doktorandusz kötetben jelentek meg, amelybe 20 PhD hallgató küldött be tanulmány.

A kötet megjelenését az Igazságügyi Minisztérium IX-SZ/601/2021. számú pályázati támogatása tette lehetővé. Köszönjük az Igazságügyi Minisztérium évek óta tartó segítségét, amely rendszeres publikációs lehetőséget biztosít a tudományos pályájuk elején lévő kutatók számára.

Meghívó

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont