A technológia fejlődés társadalmi kihívásai és hatása a jogi szabályozásra

2022. május 17-én a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán „A technológia fejlődés társadalmi kihívásai és hatása a jogi szabályozásra” címmel konferenciára került sor, amely az Igazságügyi Minisztérium „A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok” keretében valósult meg. A rendezvényt megelőző tudományos kutatásban a KRE ÁJK kiváló oktatói vettek részt. Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér dékánhelyettes vezetésével, aki egyben a konferencia levezető elnöke is volt.

A rendezvényen Dr. habil. Szuchy Róbert, az egyetem rektorhelyettese köszöntötte a résztvevőket. Megnyitójában többek között elmondta, hogy minden jogi karnak meg kell találnia azt a témát, ami a leginkább testhezálló és egyfajta specialitást tükröz. A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara ezen a kutatási területen a technológiára specializálódik, hiszen a technológia jelenleg is áthatja a jog számos területét és egyre nagyobb szerepet fog kapni. Hangsúlyozta, hogy mindenkinek van egy alap kutatási területe, amelyen belül a jog és a technológia kapcsolatát fel tudja tárni.
Rektorhelyettes úr beszéde végén tolmácsolta Prof. Dr. Trócsányi László rektor úr üdvözletét és egyben megköszönte az Igazságügyi Minisztérium nagylelkű támogatását, amely által a konferencia létrejöhetett és ezt követően az értékes tudományos publikációk színvonalas lektorált kötetben megjelenésre kerülhetnek.


Dr. habil. Szuchy Róbert rektorhelyettes Károli Gáspár Református Egyetem

Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter dékán köszöntőjében örömét fejezte ki a személyes jelenlétű konferencia miatt. Kiemelte, hogy a technológia gazdasági előnyt jelent. A jogászok feladata, hogy úgy védjék állampolgáraikat, hogy eközben ne kössék gúzsba a technikai fejlődést, hanem járuljanak hozzá a gyorsuló fejlődéshez. Dékán úr reményét fejezte ki, hogy a jó kapcsolat az Igazságügyi Minisztériummal – ami a jogászképzés fejlesztését és az új tudományos eredményeknek a tananyagba való beépítését is célozza – a jövőben is folytatódni fog.

Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér dékánhelyettes, a kutatás vezetője megnyitójában felidézte, hogy immár ez az ötödik kutatás, amelyet a modern technológiák területén folytattak:

1. Egyes modern technológiák etikai, jogi és szabályozási kihívásai, 2. Technológiai kihívások az egyes jogterületeken, 3. A digitalizáció hatása az egyes jogterületeken, 4. Modern technológiák a jog egyes részterületein, 5. A technológia fejlődés társadalmi kihívásai és hatása a jogi szabályozásra. Hangsúlyozta annak szükségességét, hogy minél szélesebb körben, minél több aspektusból kerüljön megvizsgálásra a modern technológiáknak a jogra gyakorolt hatása, a jogi szabályozást érintő kérdésekben. Kiemelte, hogy az Igazságügyi Minisztérium immár 2016 óta folyamatosan támogatja a KRE ÁJK kutatási programját, miért ez úton is köszönetet mondott.
A technológiai fejlődés társadalmi kihívásai és hatása a jogi szabályozásra megfogalmazás – első hallásra talán még a szakemberek számára is kissé komplikáltnak, de minimum összetettnek tűnik. De legalábbis, elgondolkodtatónak... A bizonytalanul lecsengő korona-vírus járvány után, a szomszédunkban dúló háború közepén, mit mondhatunk mi, szakemberek – jogászokként, kutatókként az imént idézett meghatározásra? – tette fel a kérdést a dékánhelyettes, megnyitó beszédében. Majd folytatta: - Egészen pontosan, érdemes-e ilyesmivel foglalkozni, a XXI. század első negyedében, amikor egyéni és közösségi gondjaink is sokkal súlyosabbnak tűnnek, vagy legalábbis akként éljük meg - mint bárminemű jogi szabályozás?! A továbbiakban így fogalmazott, a költőt idézve:
Elkalandozott gondolati világunkból, a költő hoz vissza bennünket a cselekvés színpadára:

"Csak tedd a dolgod s itt tegyed. A vállon
marék hazánk világnyi súlya fekszik.
Itt szabja napjaink parányi tettét
- hol hittel, hol meg erővel az észben –
a milliókra osztott hősiesség,
még akkor is, ha régen észrevétlen.
A világ ránk tekintve arra számít,
hogy vállalunk gondjából egy hazányit."

Az egyes tanulmányok szerzői beszámoltak a tanulmánykötetben is megjelenő kutatási területükről és ismertették az eredményeiket:

Gyermekáldozatok védelme az online világban
     Prof. Dr. Domokos Andrea intézetvezető egyetemi tanár
     (Bűnügyi Tudományok Intézete)

Szabályozás a gyakorlatban, a célok elérése érdekében
A jog és más normák, mint a folyamatszabályozás eszközei
     Dr. habil. Birher Nándor tanszékvezető egyetemi docens
     (Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék)

Digitalizáció és választottbíráskodás
     Prof. Dr. Boóc Ádám tanszékvezető egyetemi tanár
     (Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék)

A közösségi média és a közigazgatás kapcsolata napjainkban
     Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs PhD, egyetemi docens
     (Közigazgatási Jogi Tanszék)

Kihívások a szociális ellátások területén a XXI. században
     Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér dékánhelyettes, tanszékvezető- helyettes egyetemi docens
     (Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék)

Az Okos Város politika mérése és ösztönzése
     Dr. habil. Kovács Róbert intézetvezető egyetemi docens
     (Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet)

A „munkahelyi demokrácia” új társadalmi és jogi kihívásai a modern technológiák korában, Európai Uniós munkajogi perspektívából
     Prof. Dr. Kun Attila tanszékvezető egyetemi tanár
     (Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék)

A kereskedelmet segítő jogintézmények változása
     Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter dékán, tanszékvezető egyetemi tanár
     (Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék)

A figyelem alapú piacok káros hatásainak szabályozási csökkentése
     Dr. Tóth András PhD, tanszékvezető egyetemi docens
     (Infokommunikációs Jogi Tanszék)

Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér dékánhelyettes, a kutatás vezetője a zárszóban megköszönte az Igazságügyi Minisztérium „A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok” keretében nyújtott támogatást, amely által a kutatás és a konferencia megvalósulhatott, illetve a publikációk tanulmánykötetben megjelenésre kerülhetnek.

 

Meghívó
Galéria

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont