Készült: 2017-08-24
Módosítás: 2024-02-28

 

 

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola


Rövid történetünk

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája 2014-ben újra indult. A fokozatszerzésre 2015 elejétől egyéni felkészülési lehetőséget is biztosítunk, amely iránt máris nagy érdeklődés mutatkozik. Doktori iskolánk bármelyik magyarországi jogi karon, vagy társadalomtudományi, vagy gazdaságtudományi képzési területen mesterképzésben diplomát szerzett jelentkezőt befogad sikeres felvételi eljárást követően.

A 2022-es évben elindul az angol nyelvű doktori képzés is: https://ajk.kre.hu/index.php/jdi-doctoral-school-of-law-and-political-sciences.html

A doktori iskola célja

A doktoranduszok előtt a jog egy szűkebb szeletét érintően kettős feladat áll: egyrészt sikeresen számot kell adniuk tudásukról a komplex vizsgán, másrészt képesnek kell lenniük egy PhD értekezés elkészítésével és megvédésével bizonyítani kutatói alkalmasságukat. Doktori iskolánk közvetlen célja az, hogy a lehető legnagyobb mértékben segítse a doktoranduszokat e kettős feladat sikeres teljesítésében.

Jogi doktori iskolánk arra vállalkozik, hogy az egyetemeken megszokott, a jogalkalmazói munkára felkészítő, norma centrikus képzés helyett probléma-orientált képzést folytasson. Doktori képzésünk kérdés-feltevő, kritikus szemléletet igyekszik kialakítani Doktoranduszainkat kutatómunkára készítjük fel. Egy érték-orientációs váltás elősegítésére törekszünk. A szabályok miértjét kereső, a jogalkotói célokat a valósággal együtt szemlélő, a jogalkotói munka hozadékát a szükségletek, igények és lehetőségek fényében értékelő kutatói mentalitás kialakítása látványosan más, nehezebb feladat, mint a graduális képzésé volt. Le akarjuk rombolni az „egy helyes megoldás létezik” jellegű szemléletbe vetett hitet és helyette mást, a kritikus szemléletet kívánjuk felépíteni! A doktori iskolai képzés révén a leendő oktatóknak-kutatóknak azt szeretnénk bemutatni, hogy a jogalkotás első feladata a sok lehetséges megoldás közül az adott időben fennálló adott körülményekhez leginkább illeszkedő megoldások kiválasztása. A második lépcső a „rostán fennmaradó” megoldások előnyeinek és hátrányainak összehasonlító elemzése. Az összehasonlításra, az objektív értékelésre akarjuk felkészíteni PhD hallgatóinkat, mivel ezt készség szintjén többnyire nem sajátíthatták el korábbi egyetemi tanulmányaik alatt. A szemlélet és irányultság megváltoztatásán túl a megfelelő technikákat is a hallgatók kezébe igyekszünk adni, módszertanilag is felkészítve őket a rájuk váró feladatok elvégzésére, arra hogy képesek legyenek az összegyűjtött adatokat, információkat helyesen elemezni.

Küldetésünk

Igyekszünk a PhD képzés szervezésében rugalmasan figyelembe venni doktoranduszaink egyedi igényeit mindig ügyelve egyfelől a képzés színvonalára, másfelől a kollegiális légkör megtartására. Bízunk benne, hogy céljaink, programjaink és működésünk sok jövőbeli oktatót és kutatót segít majd hozzá a magas színvonalú tudományos és szakmai munkavégzés lehetőségéhez, amit mindnyájan becsülettel vállalhatunk és képviselhetünk mind önmagunk, mind szűkebb és tágabb közösségünk felé.

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont