Konferencia a gazdasági bűnözésről - 2022

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Bűnügyi Tudományok Intézetének vezetője Prof. Dr. Domokos Andrea, Dr. Fodor Balázs Gábor és Dr. Újhelyi Bence ügyvédek közösen szervezték meg a Gazdasági Bűnözés 2022 konferenciát 2022. november 17-én. A gazdasági bűnözés felderítésének, bizonyításának és büntetőjogi értékelésének aktuális helyzetéről és a változások lehetséges irányairól szóló konferencia sorozat 7. állomásának az impozáns Magyarországi Református Egyház Zsinati Díszterme adott otthont.

Prof. Dr. Domokos Andrea megnyitójában kiemelte, hogy mind az előadók, mind a 130 fővel regisztrált hallgatóság körében sokan visszatérő vendégek a konferencia-sorozat 2016-tól tartó időszakában. Felmutatta az eddigi 6 konferencia utókiadványát, amelyekből a hallgatóság a szünetben válogathatott is. Jelezte egyúttal, hogy jelen konferencia előadásainak írásos változata is megjelenik a közeljövőben.

Prof. Dr. Belovics Ervin (tanszékvezető egyetemi tanár PPKE- JÁK) „A jogalkotás dogmatikai problémái” című előadásában a konferencia előtt 2 nappal hatályba lépett külön eljárással kapcsolatos dogmatikai problémákról beszélt. Elmondta, hogy a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény a kondicionalitási eljárással összefüggésben egészült ki.

Prof. Dr. Tóth Mihály (professor emeritus KRE-ÁJK, MTA doktora) „Néhány tendencia és tanulság az elmúlt évtizedek gazdasági bűnözésében” című előadásában több évtizedre visszatekintve mesélt jogeseteket és mutatott be statisztikákat egyes gazdasági bűncselekmények tekintetében.

Dr. Molnár Gábor Miklós (ny. kúriai tanácselnök, ügyvéd) „A gazdasági bűncselekmények legújabb ítélkezési gyakorlata” című előadásában a magyar és az Uniós joggyakorlat közötti eltérésre mutatott rá az általános forgalmi adó tekintetében, továbbá jogeseteken keresztül mutatta be a jogalkalmazási gyakorlat legújabb nehézségeit.

Dr. Jancsó Gábor (büntetőjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár) „A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény múltja, jelene és jövője” című előadásában elmondta, hogy a már több, mint 20 éves jogszabály számos kritikát kapott és sok esetben az alkalmazásától is óvakodnak a hatóságok. Helyettes államtitkár úr elmondta, hogy a jogalkotás során számos elvárásnak kell megfelelni, például az Uniós kötelezettségeknek is.

Dr. Lengyel Tibor (ezredes, igazgató NAV Észak – alföldi Bűnügyi Igazgatósága) „A költségvetési csalás II. alapesetének jogalkalmazói dilemmái” című előadásának elején a NAV bűnügyi területének célkitűzéseit vázolta fel, majd áttért az Észak – alföldi régiót leginkább érintő jövedéki költségvetési csalás legjelentősebb jogalkalmazói dilemmáira.

Dr. Békés Ádám (egyetemi docens PPKE- JÁK, ügyvéd) „Paradigma váltás a sértett fogalmában?” című előadásában áttekintette a sértett helyzetét a 2015-os kormány javaslat és az új Be. tükrében, megállapította, hogy paradigma váltás ugyan nem történt, de áldozatközpontúbb lett a Be.

Dr. Galgóczi Zoltán (ügyvéd) „A terhelt nélküli bizonyítás hatása a bírói döntésre és a védelem szerepére” című előadásában nem tartotta jó iránynak azt a változtatást, hogy az új Be. rendszerében a vádlott bírói mérlegelés nélkül mondhat le a tárgyaláson való jelenlét jogáról. Galgóczi Zoltán szerint ezzel – többek között – sérülhet az anyagi igazság elve, mert a bíró a vádlott reakcióiból is von le következtetéseket, melyek meggyőződésének kialakítása szempontjából lényegesek.

Dr. Újhelyi Bence (ügyvéd) „Új törvény, új szemléletmód” című előadásában elmondta, hogy az új Be. törvénnyel jelentősen változott a védői szerepfelfogás is. Már az eljárás elején lényeges, hogy a védő tisztában legyen az ügy ténybeli és jogi helyzetével, annak érdekében, hogy ügyfelét részletesen tájékoztatni tudja és az megalapozott döntéseket tudjon hozni az esetleges együttműködés vagy tagadás tárgykörében.

Dr. Fodor Balázs Gábor (ügyvéd, egyetemi oktató KRE-ÁJK) „Kényszerintézkedések és azok hatásai” című előadásában elmondta, hogy az új törvény a korábbinál alapjogiasabb, a garanciákra jelentős hangsúlyt fektető szemléletmódja változásokat kell, hogy hozzon a kényszerintézkedések gyakorlatában, leginkább azok megalapozottsága és indoklása tekintetében.

A konferenciát Prof. Dr. Domokos Andrea zárta, reményét kifejezve, hogy hasonló körben vitathatják meg 2023-ban is a gazdasági bűnözés jogalkotására és a jogalkalmazásra vonatkozó aktuális kérdéseket.

Galéria
Meghívó

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont