XVII. Jogász Doktorandusz Országos Konferencia

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara immár a XVII. doktorandusz konferenciát rendezte meg 2020. január 17-én. A konferenciára az ország valamennyi Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának PhD hallgatója jelentkezhetett. Összesen 57 hallgató regisztrált.

A dékáni megnyitó beszéd hangsúlyozta az ÁJK köszönetét azért, hogy az Igazságügyi Minisztérium évek óta támogatja a KRE ÁJK jogászképzés színvonalának emelését célzó programjait. Prof. Dr. Jakab Éva, a KRE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának vezetője kiemelte a nagy érdeklődést, amely feltétlen bizonyítéka a Karon végzett magas színvonalú tudományos munkának, a kutatás lehetőségének, a fiatal tehetségek támogatásának.

A konferencia szekciói már-már állandónak mondhatók. A prezentációk Államtudományok, Civilisztika, Bűnügyi tudományok, Jogelmélet és Jogtörténet, Munkajog és szociális jog, valamint angol nyelvű szekcióban hangzottak el, amely szekciókat Prof. Dr. Rixer Ádám, Dr. habil Boóc Ádám, Prof. Dr. Domokos Andrea, Prof. Dr. Stipta István, Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér és Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs vezették. A szekcióvezetők szakmailag igyekeztek segítséget nyújtani a hallgatóknak. Köszönet illeti őket munkájukért.

A kötetben való megjelentetésre 32 hallgató nyújtotta be tanulmányát. Köszönet illeti a lektorokat munkájukért, akik szakértő szemmel olvasták az előadások írott változatát, s legjobb tudásuk szerint tettek javaslatokat a szövegek pontosítására, javítására, – szükség esetén – kiegészítésére.

A kötet megjelenését az Igazságügyi Minisztérium IX-SZ/203/2/2019. számú pályázati támogatása tette lehetővé. Köszönjük az Igazságügyi Minisztérium évek óta tartó segítségét, amely rendszeres publikációs lehetőséget biztosít a tudományos pályájuk elején lévő kutatók számára.

Meghívó
Galéria

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont