Magyarország új Büntetés-végrehajtási Kódexe

2014. május 5-én Magyarország új Büntetés-végrehajtási Kódexe címmel konferenciát rendezett a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara a Magyarországi Református Egyház Zsinati Épületében.

A megjelentek létszáma 101 fő volt. Az Országos Kriminológiai Intézetből, társkarokról, büntetés-végrehajtási intézetekből, a NAV-tól, törvényszékről, a Börtönmissziótól érkeztek a vendégek. Örvendetes jelenség, hogy saját levelező hallgatóink is megjelentek a konferencián.

A konferenciát Dr. Antalóczy Péter dékán nyitotta meg. A levezető elnök Dr. Deres Petronella tanszékvezető egyetemi docens volt.

Dr. Mezey Barna, az ELTE rektora nyitóelőadásában a büntetés-végrehajtás dilemmáiról beszélt. Hangsúlyozta, hogy a büntetőjog alfája és omegája a büntetés-végrehajtási jog. Beszélt a kolostorbörtönök történeti szerepéről, illetve arról, hogy a börtön-  architektúrát a kolostorok építészeti filozófiája határozta meg.

Csóti András, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka áttekintette az új Büntetés-végrehajtási Kódex előkészületi munkálatait, az új kódex iránti igényeket. A szakma állásfoglalását tolmácsolta, amikor a különböző végrehajtási fokozatok, rezsimek eltörlésének, az egységes büntetés-végrehajtás kialakításának szükségességéről szólt.

Dr. Vókó György, az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója arról beszélt, hogy a büntetés sikere a büntetés-végrehajtáson múlik. Felsorolta az ENSZ, az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága és az Európai Unió vonatkozó elveit, ajánlásait, amelyeknek már az új kódexünk is igyekszik megfelelni. Kiemelte, hogy a büntetés-végrehajtás során gazdagodott mind a fegyelmezési, mind a jutalmazási eszköztár.

Dr. Ruzsonyi Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem dékánja kriminálpedagógusként az új kódex reintegrációjának fontosságával foglalkozott előadásában. A reintegráció abban az esetben lehet sikeres, ha a fogvatartott maga is aktívan vesz részt benne. Beszélt a Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézetről, amelyben figyelemmel kísérik a fogvatartottak személyiségének változását.

Ezt követően a jogi kar oktatói mondták el előadásaikat, Dr. Antalóczy Péter arról beszélt, hogy miként alakul a vallásgyakorlás a büntetés-végrehajtási intézetekben, rávilágítva az ellentmondásra, hogy zárt intézetben szabad joggyakorlásról van szó.

Dr. Lajtár István, a közjogi legfőbb ügyész helyettes összegezte azokat a feladatokat, amelyeket az új Büntetés-végrehajtási Kódexének rendelkezései rónak a bírákra és ügyészekre.

Dr. Domokos Andrea egyetemi tanár arról beszélt, hogy a rövidtartamú szabadságelvonás mind a nemzetközi büntetőpolitikai tendenciákkal, mind a száz évvel ezelőtti magyar tudósok tanításával, mind a 2012. évi C. törvénynek a szabadságvesztés felfüggesztéséről szóló miniszteri indoklásában szereplő gondolatokkal ellentétes.

Dr. Dobrocsi Szilvia egyetemi adjunktus az előzetes fogvatartás szabályozásának hagyományait tekintette át. Külön vázolta fel az intézmény európai történetét, és külön értekezett az előzetes fogvatartás magyarországi előzményeiről.

A konferencia végén két hozzászóló mondta el gondolatait.
Elsőként egy szerb kolléga, aki Szerbiában az egyik jogi kar ex-dékánja, jelenleg a szerbiai szervezett bűnözést kutatja.
A második hozzászóló Roszík Gábor evangélikus lelkész, a Börtönmisszió vezetője volt. Mindketten méltatták a konferencián elhangzott előadásokat.
A konferenciát Dr Deres Petronella zárszava zárta.
Az állófogadáson az oda külön meghívón meghívott szakembereket láttunk vendégül.
Patyi Tímea, Csibi Szabina, Dobrocsi Szilvia végezték a technikai, adminisztratív teendőket, a catering szervezését Patyi Tímea dékáni hivatalvezető vállalta. Minden precíz, pontos és hiánytalan volt.

Meghívó

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube