Beszámoló az Infokommunikációs Jogi Tanszék TDK ülésről

Nagy sikerrel tartotta meg 2017. április 24-én második tavaszi Tudományos Diákköri Ülését az Infokommunikációs Jogi Tanszék. A TDK ülés a Tanszék kutatói által megvalósított A (demokratikus) nyilvánosság legújabb szerkezetváltozásának hatása a sajtószabadság tartalmára - változás a változatlanságban? című kutatási projekt beszámolója volt, amely az Igazságyügyi Minisztérium által támogatott, a „Jogászképzés színvonalának emelését célzó Programok” keretében valósult meg.

A TDK ülésen három előadás hangzott el, amelyek átfogó képet nyújtottak a Tanszék hallgatói által elvégzett kutatás eredményeiről. Elsőként Dr. Klein Tamás Tanár Úr köszöntette a nagy számban megjelent hallgatóságot, majd röviden bemutatta a kutatás célkitűzéseit, hipotéziseit és eredményeit! Átfogó jelleggel beszélt azokról a tendenciákról, amelyek napjaink nyilvánosságában új utakat jelentenek és új válaszok megfogalmazására késztetik a jogalkotókat.
Bartha Bence joghallgató két részkutatás eredményeit ismertette. Részletesen elemezte a hálózatbiztonság európai szabályozási dimenzióit és dilemmáit, továbbá foglalkozott a cloud-computing jogi problematikájával, a felhőszolgáltatás adatvédelmi jogi és az alkalmazandó joggal kapcsolatos joghatósági kérdésekkel. A napjainkban oly kedvelt és sokak által – üzleti és magáncélra egyaránt –igénybe vett felhőszolgáltatások kényelmi, praktikussági előnyei mellett az előadó kitért azokra a jogilag releváns aspektusokra, amelyek a felhőjogviszonyok bizonytalanságát jellemzik és adatkezelők, adatfeldolgozók felelősségének bizonytalanságát mutatják.
Szabó Aliz demonstrátor kutatásában és TDK előadásában is az on-line nyilvánosság árnyoldalával foglalkozott, a Cyber-crime információtechnológiai vonatkozásait vette górcső alá. Az on-line tér technológia specifikus devianciái, a cyber-crime cselekmények a társadalom szinte valamennyi tagját érintő fenyegetést jelentenek, hiszen az előadó hangsúlyozta, hogy mindannyian, akik használunk internetet, bármikor áldozatául eshetünk egy rosszindulatú virtuális támadásnak. Aliz előadásának végén egy erős képpel hívta fel a hallgatóság figyelmét az internetes nyilvánosság veszélyeire: „Nincs a tulajdonunkban, amit létrehozunk – sőt, mi vagyunk az ő tulajdonában.”

Az előadásokat követően a hallgatóságnak lehetősége nyílt kérdéseket feltenni az előadókhoz. A kérdések száma és az azok következtében kialakuló tudományos diskurzus igazán méltó volt egy tudományos diákköri tanácskozáshoz. Hitünk szerint, mind a szervezők, mind az előadók a tudományos eszmecsere semmivel nem összehasonlítható élményével, a mindennapi online életüket meghatározó tanulságokkal gazdagodtak.

Meghívó

Dr. Klein Tamás

 

 

Bartha Bence

Szabó Aliz

hallgatóság

hallgatóság

hallgatóság

 

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube