Készült: 2018-07-25
Módosítás: 2023-08-01

Jogi szakokleveles köznevelési szakember szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja:
A képzésben résztvevők alkalmassá válnak arra, hogy a magyarországi köznevelés folyamatosan változó jogszabályi környezetében középvezetőként vagy felsővezetőként megfeleljenek az intézmény menedzsmenttel szemben támasztott sokoldalú elvárásoknak. Képesek eligazodni a köznevelési intézményrendszer működését meghatározó jogszabályi környezetben, képesek tudatos és felelős jogalkalmazóként tevékenykedni, felismerik a jogszabályi környezetből fakadó döntési helyzeteket. A résztvevők a képzés végére alakilag és tartalmilag helyes határozatokat tudnak hozni, iratokat kiadmányozni. Közigazgatási jogi ismereteik alkalmassá teszik őket nemcsak köznevelési intézmények, hanem a közneveléssel kapcsolatos államigazgatási feladatokban való részvételre is. Rendelkeznek az intézményirányításához vagy középvezetői feladataikhoz szükséges felhasználói szintű informatikai ismeretekkel.

Kinek ajánljuk a képzést:
A képzést a köznevelési intézményben vezető beosztású pedagógusoknak, köznevelési intézmények vezetőinek, leendő vezetőinek illetve a helyi és központi oktatásirányításban dolgozó szakembereknek ajánljuk, akik az előírt felvételi feltételeknek megfelelnek.

A képzés időtartama és formája:
A képzési időtartama 3 félév, amiből a 3. félév a záróvizsga félév. Ez egy munka melletti, levelező munkarendű képzés, melyen az oktatás pénteki és szombati napokon megtartott, tömbösített tanórákkal zajlik. A képzés kiegészíthető 1 féléves, az egyházi fenntartású (elsősorban protestáns) intézmények vezetésével kapcsolatos modullal is. Ezzel a modult elvégzők jogi szakokleveles protestáns köznevelési szakember oklevelet is szereznek. A képzésen oklevelet szerzők tanulmányaik beszámítását kérhetik a KRE-ÁJK jogász osztatlan képzésén is.

A képzés elvégzése után megszerezhető szakképzettség:
Jogi szakokleveles köznevelési szakember.

Szakfelelős: Dr. Szabó Annamária Eszter egyetemi docens

Önköltség:
1.    félév: 160.000,- Ft
2.    félév: 160.000,- Ft
3.    félév: 30.000,- Ft

A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

Jelentkezés: elektronikusan kitöltött, majd a visszaigazolást követően nyomtatott és aláírt jelentkezési lap megküldése  https://ajk.kre.hu/ajkfelveteli/

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 13.

Postázandó dokumentumok:

- Magyar-Angol oklevélmásolat (ha oklevelét külföldön szerezte, honosító határozatot vagy hiteles fordítást is mellékeljen, ha az nem angol vagy német vagy francia nyelvű),
- Valamint a jelentkezési lap aláírva    

Postázandó vagy személyesen leadható a következő címre:
https://ajk.kre.hu/index.php/elerhetosegek

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, ellenkező esetben a regisztrációs díjat visszatérítjük.

Regisztrációs díj befizetésével kapcsolatos információk

A képzésről, valamint a jelentkezés módjáról bővebb tájékoztatást kérhet kollégáinktól:

Kiszely Zsófia
oktatási referens

Szántó Zsuzsanna
oktatási referens

E-mail: ajk.szakirany@kre.hu
Telefon:
(+36-1) 370-8601 / 345-ös mellék


A képzéshez kapcsolódó dokumentumok:

Mintatanterv
Képzési és kimeneti követelmények
Letölthető dokumentumok

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont