Jogi szakokleveles köznevelési szakember szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja:
A képzésben résztvevők alkalmassá válnak arra, hogy a magyarországi köznevelés folyamatosan változó jogszabályi környezetében középvezetőként vagy felsővezetőként megfeleljenek az intézmény menedzsmenttel szemben támasztott sokoldalú elvárásoknak. Képesek eligazodni a köznevelési intézményrendszer működését meghatározó jogszabályi környezetben, képesek tudatos és felelős jogalkalmazóként tevékenykedni, felismerik a jogszabályi környezetből fakadó döntési helyzeteket. A résztvevők a képzés végére alakilag és tartalmilag helyes határozatokat tudnak hozni, iratokat kiadmányozni. Közigazgatási jogi ismereteik alkalmassá teszik őket nemcsak köznevelési intézmények, hanem a közneveléssel kapcsolatos államigazgatási feladatokban való részvételre is. Rendelkeznek az intézményirányításához vagy középvezetői feladataikhoz szükséges felhasználói szintű informatikai ismeretekkel.

Kinek ajánljuk a képzést:
A képzést a köznevelési intézményben vezető beosztású pedagógusoknak, köznevelési intézmények vezetőinek, leendő vezetőinek illetve a helyi és központi oktatásirányításban dolgozó szakembereknek ajánljuk, akik az előírt felvételi feltételeknek megfelelnek.

A képzés időtartama és formája:
A képzési időtartama 3 félév, amiből a 3. félév a záróvizsga félév. Ez egy munka melletti, levelező munkarendű képzés, melyen az oktatás pénteki és szombati napokon megtartott, tömbösített tanórákkal zajlik. A képzés kiegészíthető 1 féléves, az egyházi fenntartású (elsősorban protestáns) intézmények vezetésével kapcsolatos modullal is. Ezzel a modult elvégzők jogi szakokleveles protestáns köznevelési szakember oklevelet is szereznek. A képzésen oklevelet szerzők tanulmányaik beszámítását kérhetik a KRE-ÁJK jogász osztatlan képzésén is.

A képzés elvégzése után megszerezhető szakképzettség:
Jogi szakokleveles köznevelési szakember.

Szakfelelős: Dr. Szabó Annamária Eszter egyetemi adjunktus

Önköltség:
1.    félév: 150.000,- Ft
2.    félév: 150.000,- Ft
3.    félév: 25.000,- Ft

A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2019.08.31.-ig

Jelentkezés módja:
Jelentkezés kizárólag elektronikusan, a szakirányú továbbképzés weboldalán található jelentkezési felület kitöltésén keresztül történik: http://www.kre.hu/ajk/index.php/tk-felveteli-informaciok

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni!

A képzésről, valamint a jelentkezés módjáról bővebb tájékoztatást kérhet kollégáinktól:

Kujbus Judit
szakirányokért felelős oktatási referens

Váradi Szabina
szakirányokért felelős oktatási referens

E-mail:
ajk.szakirany@kre.hu
Telefon:
(+36-1) 370-8601 / 111-es mellék


A képzéshez kapcsolódó dokumentumok:

Mintatanterv
Tanulmányi tájékoztató
Képzési és kimeneti követelmények

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube