Kerekasztal-konferencia a tehetséggondozásról a jogászképzésben

2015. május 21-én délután fél négykor a Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán a kari Tudományos Diákköri Tanács és a Bocskai István Szakkollégium kerekasztal-beszélgetést tartott a tehetséggondozásról.

A konferenciát Dr. Törő Csaba a kar dékánja nyitotta meg. A konferencia elején elismerő okleveleket adott át azon oktatóknak és hallgatóknak, akik az elmúlt tanévben valamely versenyen helyezést értek el.

Általánosan elfogadott volt az a megállapítás, hogy a tehetség ott van minden hallgatóban, csak meg kell találni és utat kell mutatni annak, aki erre hajlandóságot mutat és hagyja. Az országos és az Egyetem tehetséggondozásának történeti ismertetése során az oktatók kiemeltek egy-egy terültet, intézményt, amely kifejezetten segíti a tehetséges hallgatókat abban, hogy saját kvalitásaikat felismerjék és kamatoztassák. Ilyen intézmények, lehetőségek az Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola, a Bocskai István Állam- és Jogtudományi Szakkollégium, a tanszékek mellett működő kutatóműhelyek, a tudományos diákkörök és az OTDK, valamint az Erasmus Program és az egyetem különböző, bel- és külföldi tanulmányokat segítő ösztöndíjai.

A tehetséggondozást megkoronázó lehetőség az Országos Tudományos Diákköri Konferencia, amely a „legek” versenye. Az idei, XXXII. OTDK versenyen érte el a kar eddigi legjobb eredményét. Az OTDK nem csak a tehetséges hallgatók versenye, hanem a kiváló, tehetséggondozásban elöljáró oktatóké is. Hiszen amely hallgató eredményt ér el, azzal az őt útján segítő oktató is eredményt ér el.

Azonban nem szabad elfeledkezni a negatív megállapításokról sem. A tehetséggondozás erős az egyetemen és erre különböző ösztöndíjak és lehetőségek még jobban ráerősítenek, azonban sajnos ezekkel a hallgatók közel sem élnek maximálisan. A hallgatói mobilitást éppen ezért az Egyetem évről-évre jobban kívánja erősíteni, például az Erasmus Programot kiegészítő ösztöndíjjal, de e mellett egyéb, különböző ösztöndíjak és lehetőségek vannak arra, hogy a hallgatók önmagukban fellelt tehetségüket és képességeiket fejleszteni tudják. A nyelvoktatás éppen ezért széles körben elérhető az Egyetem minden hallgatója számára.

A konferencia azzal a megállapítással zárult, hogy a tehetséggondozásra való figyelemfelhívó programok, beszélgetések sorát folytatni kell, a jövőbeli eredményesség fokozása érdekében.

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube