Készült: 2019-07-16
Módosítás: 2020-09-04

Köznevelési jogalkalmazó pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Kinek ajánljuk a képzést?
A képzésre minden olyan jelentkezőt várunk, aki – amellett, hogy az előírt felvételi feltételeknek megfelel – a magyarországi köznevelés folyamatosan változó jogszabályi környezetében középvezetőként vagy vezetőként meg kíván felelni az intézménymenedzsmenttel szemben támasztott sokoldalú elvárásoknak. A képzésben részt vevők képesek lesznek eligazodni a köznevelési intézményrendszer működését meghatározó jogszabályi környezetben, képesek tudatos és felelős jogalkalmazóként tevékenykedni, felismerik a jogszabályi környezetből fakadó döntési helyzeteket. A résztvevők képesek lesznek a képzés végére alakilag és tartalmilag helyes határozatokat hozni, iratokat kiadmányozni. Közigazgatási jogi ismereteik alkalmassá teszik őket nemcsak köznevelési intézmények, hanem a közneveléssel kapcsolatos államigazgatási feladatokban való részvételre is. Rendelkeznek az intézményirányításához vagy középvezetői feladataikhoz szükséges felhasználó szintű informatikai ismeretekkel.

A szakirányú továbbképzés képzési területe:
Pedagógusképzés képzési terület

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, tudáselemek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A pedagógus-szakvizsgára történő felkészítés az alapképzésben szerzett szaktudományi ismeretek, illetve a pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megerősítését, elmélyítését, felfrissítését, a legújabb ismeretekkel történő kiegészítését biztosítja.

A köznevelési intézmények vezetői számára olyan továbbképzést biztosít, amely hozzájárul a vezetői ismeretek megszerzéséhez, a vezetői jártasságok elsajátításához.

Valamint elkészíti a képzésben résztvevőket a pedagógus-munkakörökhöz, illetve a közoktatási intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. A képzés keretében a pedagógusok – közoktatási tapasztalataikra építve – képessé válnak a közoktatási rendszer és intézmények hatékony irányítására, működésére, melyhez további vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek.

Elsajátítandó kompetenciák:
- a különböző gyermekvédelmi gyámügyi helyzetek felismerése és gyakorlati helyzetekre történő adaptálása,
- tanügy-igazgatási jártasság, az intézmény igazgatási feladatainak helyes felismerése és gyakorlati helyzetekre történő adaptálása intézménytípusonként,
- a köznevelés intézményrendszerében alkalmazott adatkezelési, adatvédelmi ismeretek, iratkezelési és iratkezelési szabályok ismerete, gyakorlati alkalmazásának képessége, alakilag és tartalmilag megfelelő iratok készítésének képessége,
- alapvető vezetési ismeretek, az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás tervezése, szervezése, figyelemmel a köznevelési intézmény vezetésének sajátosságaira,
- pályázatfigyelés, pályázatírás, pályázatmenedzsment ismeretek, különös tekintettel a közösségi (uniós) pályázatírásra (gyakorlati példákon keresztül),
- A köznevelési statisztikák, adatszolgáltatások, a pedagógus minősítés és pedagógiai szakmai ellenőrzés informatikai hátterének magabiztos használata, tantárgyfelosztás, órarendkészítés.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
- alapvető családjogi ismeretek, a magyarországi gyermekvédelem intézményrendszerének és jogszabályi környezetének átfogó ismerete, gyermekvédelemmel gyámügyi igazgatással kapcsolatos eljárásrendek készségszintű ismerete,
- a magyarországi közigazgatás intézményrendszerének és működésének alapvető ismerete, azon belül a köznevelési intézmény rendszer működésének közigazgatási kapcsolatai, tanügy-igazgatási jogi ismeretek, a tanügyigazgatás alapvető dokumentumai, eljárásai intézménytípusonként.
- a köznevelés intézményrendszerében alkalmazott adatkezelési, adatvédelmi ismeretek, iratkészítési és iratkezelési szabályok ismerete,
- a nevelő-oktató intézmény értékközpontú vezetésének a stratégiai tervezésének és operatív irányításának elméleti ismeretei,
- a pályázatfigyelés, pályázatírás, pályázatmenedzsment ismeretek, különös tekintettel a közösségi (uniós) pályázatírásra,
- a köznevelési intézmény vezetéséhez szükséges alapvető informatikai ismeretek, különös tekintettel a köznevelési statisztikák, adatszolgáltatások, pedagógus minősítés és pedagógiai szakmai ellenőrzés informatikai hátterére és a pályázati felületekre, valamint a tantárgyfelosztás és az órarend készítésére.

Személyes képességek fejlesztése:
- lényeglátás és kreativitás;
- megalapozott ismeretekre épülő elemzésekre történő felkészülés, önálló szakmai vélemény kialakításának képessége;
- problémaközpontú szemléletmód és gyakorlati problémamegoldást kereső megközelítés;
- - szakmai szempontú módszeres feladatkezelés.

A képzés időtartama és formája:
A levelező tagozatos képzés időtartama 4 félév.

A képzés elvégzése után megszerezhető szakképzettség:
Szakvizsgázott pedagógus, köznevelési jogi szakterületen

Önköltsége:
140.000,- Ft/félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
120

Felvételi feltételek:
Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett végzettség és szakképzettség, továbbá legalább 3 éves pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat megléte.


Jelentkezési határidő meghosszabbítva:  2020.07.31-ig !!

Jelentkezés: elektronikusan kitöltött, majd a visszaigazolást követően nyomtatott és aláírt jelentkezési lap megküldése  https://ajk.kre.hu/ajkfelveteli/

Postázandó dokumentumok:

- Magyar-Angol oklevélmásolat (ha oklevelét külföldön szerezte, honosító határozatot vagy hiteles fordítást is mellékeljen, ha az nem angol vagy német vagy francia nyelvű),
- Valamint a jelentkezési lap aláírva    

Postázandó vagy személyesen leadható a következő címre:
https://ajk.kre.hu/index.php/elerhetosegek

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, ellenkező esetben a regisztrációs díjat visszatérítjük.

Regisztrációs díj befizetésével kapcsolatos információk

A képzésről, valamint a jelentkezés módjáról bővebb információkat kérhet kollégánktól:

Halgas-Devecska Szandra

szakirányokért felelős oktatási referens

E-mail: ajk.szakirany@kre.hu

Telefon: 06 1 370 8601 / 111-es mellék

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

Youtube