Készült: 2020-04-01
Módosítás: 2023-08-30

Bonhoeffer Kutatóműhely

A Kutatóműhely célja

A Bonhoeffer Kutatóműhely (továbbiakban: Kutatóműhely) elősegíti a tagok (továbbiakban: kutatók) tudományos munkáját, biztosítja a hallgatók bekapcsolódását a tudományos tevékenységbe, segíti a TDK-tevékenységet, a tehetséggondozást, keretet teremt a kutatási eredményeknek a szélesebb szakmai nyilvánossághoz történő közvetítéséhez, segíti a vonatkozó publikációk közzétételét, konferenciák szervezését.
 

A Kutatóműhely feladata

A Kutatóműhely feladata a jog-erkölcs-vallás normarendjeivel kapcsolatos tudományok valamennyi területére kiterjedően kutatásokat végezni. A kutatóműhely kiemelt célja a keresztyén, ezen belül a református értékek képviselete.

A Kutatóműhely részt vesz a feladatkörébe tartozó kutatási projektekben és a profilba vágó pályázatokon.
A Kutatóműhely segíti azon hallgatókat, akik a kutatásokkal kapcsolatos tantárgyakkal összefüggésben további kutatási munkát kívánnak végezni, vagy ismereteiket egyéb módon szeretnék bővíteni.
 

A Kutatóműhely szervezete

A Kutatóműhely a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Szemere Bertalan Kutatóközpont részeként működik. A műhely megalakulását a református és keresztyén értékek képviselete, és jogtudományba való integrálása céljából az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja és Szemere Bertalan kutatóközpont vezetője kezdeményezte.

A Kutatóműhely szakmai feladatait a kutatók végzik. A kutatásokat hároméves terv alapján projektek formájában valósítják meg, külsős kutatók bevonásával. A hároméves tervet az ÁJK dékánja hagyja jóvá.

A Kutatóműhely munkáját a Kutatóműhely alapító vezetője irányítja.


A Kutatóműhely vezetője:
Dr. habil. Birher Nándor
tanszékvezető egyetemi docens

A kutatóműhely tagjai projektenként szerveződnek, a projektek személyi összetételéért a műhely vezetője felelős.


Projektek

2019: Jog-Erkölcs-Vallás

Eredmény: Konferencia és Kötet: „Az egyházi intézmények működtetésének etikai alapjai”
 
2020: Szabályozástan (a társadalmi élet szabályozóinak térképe)
Eredmény: Konferencia és kötet 2020. december
 
2021: Jog-Erkölcs-Vallás, és Hivatásrendek témakörökben tankönyv készítése a doktori iskolák hallgatói részére
Eredmény: 2 db tankönyv, 2021. december

Szervezeti és Működési Szabályzat


Bonhoeffer Kutatóműhely kutatási beszámolói:

2021/2022-es tanév I. félév
2020/2021-es tanév

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont