XIX. Jogász Doktorandusz Országos Konferencia

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2021. március 26-án megrendezett doktorandusz konferencia kezdetén, legelőször Dr. habil. Czine Ágnes rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes asszony köszöntötte a résztvevőket és örömét fejezte ki, hogy 7 doktori iskolából, 55 doktorandusz jelentkezett. Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér nemzetközi és tudományos dékánhelyettesi köszöntő emlékeztett arra, hogy a Kar immár XIX. alkalommal szervezte meg e jeles tudományos eseményt – bár ez az esemény a vírushelyzetre való tekintettel, online a Teams rendszeren keresztül zajlott. Valamit Prof. Dr. Jakab Éva, a KRE ÁJK Doktori Iskolájának vezetője is üdvözölte a megjelent doktoranduszokat.

A konferencián az alábbi szekciókban hangzottak el előadások: Államtudományok, Civilisztika, Bűnügyi tudományok, Jogelmélet és jogtörtnet, Munkajog és szociális jog, illetve Angol nyelvű szekció. Ezúton is köszönetemet fejezem ki a szekcióvezetést vállaló oktatóknak, név szerint: Dr. habil. Tóth J. Zoltán, Prof. Dr. Domokos Andrea, Prof. Dr. Rixer Ádám, Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér, Dr. habil. Boóc Ádám, Dr Becsey Zsolt, Dr. Dobrocsi Szilvia, Prof. Dr. Osztovits András, Prof. Dr. Stipta István. Köszönöm a lektorok áldozatos munkáját. Az ő szakmai tanácsaik, jobbító szándékkal tett észrevételeik alapján, adott esetben a hallgatók átdolgozták, kiegészítették tanulmányaikat. A lektorok név szerint: Dr. habil. Tóth J. Zoltán, Prof. Dr. Domokos Andrea, Prof. Dr. Rixer Ádám, Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér, Dr. habil. Boóc Ádám, Dr Becsey Zsolt, Dr. Dobrocsi Szilvia, Prof. Dr. Osztovits András, Prof. Dr. Stipta István.

A konferencián elhangzott előadások doktorandusz kötetben jelentek meg, amelybe 36 PhD hallgató küldött be tanulmány.

A kötet megjelenését az Igazságügyi Minisztérium IX-SZ/428/2020. számú pályázati támogatása tette lehetővé. Köszönjük az Igazságügyi Minisztérium évek óta tartó segítségét, amely rendszeres publikációs lehetőséget biztosít a tudományos pályájuk elején lévő kutatók számára.

 

Meghívó

XVIII. Jogász Doktorandusz Konferencia

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2020. november 13-án megrendezett doktorandusz konferencia kezdetén Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér nemzetközi és tudományos dékánhelyettesi köszöntő emlékeztett arra, hogy a Kar immár XVIII. alkalommal szervezte meg e jeles tudományos eseményt – bár ez az esemény a vírushelyzetre való tekintettel, online a Teams rendszeren keresztül zajlott. Valamit Prof. Dr. Jakab Éva, a KRE ÁJK Doktori Iskolájának vezetője is üdvözölte a megjelent doktoranduszokat.

A konferencián az alábbi szekciókban hangzottak el előadások: Államtudományok, Civilisztika, Bűnügyi tudományok, E-közigazgatás, adatvédelem, Közigazgatás, államtudományok, Munkajog és szociális jog. Ezúton is köszönetemet fejezem ki a szekcióvezetést vállaló oktatóknak, név szerint: Dr. habil. Tóth J. Zoltán, Prof. Dr. Domokos Andrea, Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Prof. Dr. Rixer Ádám, Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér, Dr. habil. Boóc Ádám. Köszönöm a lektorok áldozatos munkáját. Az ő szakmai tanácsaik, jobbító szándékkal tett észrevételeik alapján, adott esetben a hallgatók átdolgozták, kiegészítették tanulmányaikat. A lektorok név szerint: Dr. habil. Tóth J. Zoltán, Prof. Dr. Domokos Andrea, Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Prof. Dr. Rixer Ádám, Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér, Dr. habil. Boóc Ádám.

A konferencián elhangzott előadások doktorandusz kötetben jelentek meg, amelybe 28 PhD hallgató küldött be tanulmány.

A kötet megjelenését az Igazságügyi Minisztérium IX-SZ/428/2020. számú pályázati támogatása tette lehetővé. Köszönjük az Igazságügyi Minisztérium évek óta tartó segítségét, amely rendszeres publikációs lehetőséget biztosít a tudományos pályájuk elején lévő kutatók számára.

 

 

 

Meghívó

XVII. Jogász Doktorandusz Országos Konferencia

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara immár a XVII. doktorandusz konferenciát rendezte meg 2020. január 17-én. A konferenciára az ország valamennyi Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának PhD hallgatója jelentkezhetett. Összesen 57 hallgató regisztrált.

A dékáni megnyitó beszéd hangsúlyozta az ÁJK köszönetét azért, hogy az Igazságügyi Minisztérium évek óta támogatja a KRE ÁJK jogászképzés színvonalának emelését célzó programjait. Prof. Dr. Jakab Éva, a KRE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának vezetője kiemelte a nagy érdeklődést, amely feltétlen bizonyítéka a Karon végzett magas színvonalú tudományos munkának, a kutatás lehetőségének, a fiatal tehetségek támogatásának.

A konferencia szekciói már-már állandónak mondhatók. A prezentációk Államtudományok, Civilisztika, Bűnügyi tudományok, Jogelmélet és Jogtörténet, Munkajog és szociális jog, valamint angol nyelvű szekcióban hangzottak el, amely szekciókat Prof. Dr. Rixer Ádám, Dr. habil Boóc Ádám, Prof. Dr. Domokos Andrea, Prof. Dr. Stipta István, Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér és Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs vezették. A szekcióvezetők szakmailag igyekeztek segítséget nyújtani a hallgatóknak. Köszönet illeti őket munkájukért.

A kötetben való megjelentetésre 32 hallgató nyújtotta be tanulmányát. Köszönet illeti a lektorokat munkájukért, akik szakértő szemmel olvasták az előadások írott változatát, s legjobb tudásuk szerint tettek javaslatokat a szövegek pontosítására, javítására, – szükség esetén – kiegészítésére.

A kötet megjelenését az Igazságügyi Minisztérium IX-SZ/203/2/2019. számú pályázati támogatása tette lehetővé. Köszönjük az Igazságügyi Minisztérium évek óta tartó segítségét, amely rendszeres publikációs lehetőséget biztosít a tudományos pályájuk elején lévő kutatók számára.

Meghívó
Galéria

Teams előadások

Kiadványok

A konferenciakötetek az Igazságügyi Minisztérium A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok keretében történő, „Doktori Iskolák támogatása” c. program támogatásával valósul meg.

 

XI. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója

XII. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója

XIII. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója

XIV. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója

XV. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója

XVI. Jogász Doktoranduszok Szakmai Találkozója

XVII. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója

Alkategóriák

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont