Készült: 2024-03-05
Módosítás: 2024-03-06

A Bocskai István Jog- és Társadalomtudományi Szakkollégium 2014 óta működik a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar szervezeti keretei belül. A Szakkollégium részben önszerveződő önigazgatással rendelkező hallgatói szervezetként, részben a kar tehetséggondozó szerveként a hallgatók szakmai képzésében és köztük folyó közösségépítésben vesz részt.

A Szakkollégium célja, hogy saját szakmai programok kidolgozásával minőségi szakmai képzést nyújtson, segítve ezzel a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes – egyházához, református hagyományokhoz is hű, hitvalló – értelmiség kinevelését, közéleti szerepvállalását.

A Szakkollégium önálló székhellyel rendelkezik, amely a Bocskai István Kollégium alagsorában található. A kezdetben hallgatói önszerveződés nyomán használtba vett helyiségek 2023-ban átfogó felújításon estek át, a legkorszerűbb technikai eszközök kerültek beszerzésre, így mind szakmai, mind közösségi együttlétek megfelelő helyszíne.

A Szakkollégium alapszabálya pedig 2022 őszén újult meg, miután azt a Kari Tanács elfogadta és a Szenátus jóváhagyta. Ez tartalmazza a szervezeti felépítést és a működési rendet, továbbá a szakkollégisták jogait és kötelességeit is. A megújult szabály persze csak keret a szakkollégiumi munka mindennapjaihoz.

A szakkollégisták közössége átlagosan évente mintegy ötven hallgatóból áll. Ők öt különböző műhelybe szerveződnek (bűnügyi, közjogi, civilisztikai, nemzetközi kapcsolatok és történeti műhely). A műhelyek vezetői minősített oktatók, a hallgatók munkáját a fiatal oktatók, doktorandusz hallgatók közül kikerülő mentorok segítik a mindennapokban.

A hallgatók rendszeres szakmai rendezvényeken vehetnek részt. Képviselik a kart és a szakkollégiumot szakmai versenyeken hazánkban és külföldön egyaránt. Emellett közösségi programokon, kirándulásokon vehetnek részt, és havi ösztöndíjban részesülnek. Tehetségüket folyamatos kutatómunkával, a műhelyalkalmakon való részvétellel gyarapítják.

Szervezeti és Működési Szabályzat

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont