Készült: 2020-09-24
Módosítás: 2023-04-17

Alumni

 

Alumni Találkozó 2023. május 26-án a Csekonics Palotában.

Meghívó a Doktori Iskola Adventi Találkozójára

Megalakult a KRE ÁJK Doktori Iskola Alumni Klubja

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának vezetője, Prof. Dr. Jakab Éva, és az Állam- és Jogtudományi Kar Tudományterületi és Habilitációs Tanácsának elnöke, Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, 2021. november 4-én alakuló ülésre hívta meg a Doktori Iskolában fokozatot szerzett doktorandusz hallgatókat.

A meghívásnak örvendetesen nagy számban tettek eleget korábbi doktoranduszaink, akik személyesen vagy online kapcsolódtak be az alakuló ülés tanácskozásába.
 
Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter – aki egyben az ÁJK dékánja – és Prof. Dr. Jakab Éva megnyitó beszéde után a meghívottak kaptak szót, hogy közösen vitassák meg az Alumni Klub létjogosultságát és jövőbeli terveit.  
Az Alumnusok üdvözölték és örömmel fogadták a kezdeményezést, egyúttal hangot adtak annak a szándékuknak, hogy szívesen vesznek részt a tervezett szakmai-tudományos és társadalmi programokban. Többen kifejezték, hogy a fokozatot szerzettek természetes feladata, hogy tovább vigyék a fáklyát. Az Alumni Klub több téren is tudná segíteni a Doktori Iskola működését; a gyakorlati tapasztalatok beforgatása a DI minőségbiztosítási- és fejlesztési munkájához is innovatív hozzájárulást jelenthet.
Az Alumni Klub olyan támogatói kör, „holdudvar” lehet a KRE ÁJK Doktori Iskolában tudományos fokozatot szerzettek táborából, gyakorló szakemberekből, akik segíthetik a képzésben lévő hallgatók és témavezetők munkáját is.

Alumni találkozót rendezett az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Egyetemünk Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája 2022. május 27-én Alumni Találkozót szervezett a Károlyi-Csekonics Palotában. A Doktori Iskola vezetője, Prof. Dr. Jakab Éva egyetemi tanár által szervezett eseményen tudományos előadást tartott Dr. habil. Udvary Sándor, az alma materben oktató alumnus, habilitált egyetemi docens Az autonóm nem emberi cselekvés polgári jogi minősítésének körvonalai címmel.

Alumni adatbank

Létrejött az Alumni adatbank, mely a kapcsolattartás alapját biztosítja.
Továbbra is várjuk fokozatott szerzett korábbi doktoranduszaink jelentkezését. A következő e-mail címen tudják jelezni csatlakozási szándékukat: doktori.ajk@kre.hu
Amennyiben Ön Alumni klubtag, és szeretné újból megkapni a hozzáférési linket, kérjük írjon a fenti e-mailcímre.


Alumni adatkezelési tájékoztató

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont