Készült: 2017-08-24
Módosítás: 2024-01-18

 

Vissza »

BEIRATKOZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

(A jelentkezés határideje: 2024. június 14.)


A jelentkezési lap letölthető innen (elektronikusan kell kitölteni):
Jelentkezési lap
A felvételi eljárás díjköteles. Összege: 9.000 Ft
A felvételi eljárás díjának befizetési határideje a jelentkezési határidő napja.
A befizetést a 11705008-20436034 (OTP) számlaszámra kell utalni. A befizetésen közleményként kérjük feltüntetni az alábbiakat:
Felvételi eljárási díj ÁJK-DI, Jelentkező neve, Lakcíme


A FELVÉTEL KÖVETELMÉNYEI ÉS FELTÉTELEI

A felvételi követelményekről bővebben lásd a Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzatát a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról (a továbbiakban Doktori Szabályzat) és Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Működési Szabályzatát (a továbbiakban Működési Szabályzat). Az értékelés szempontjait a Működési Szabályzat tartalmazza.


A felvételi vizsga időpontja: 2024. június-július


VÁRHATÓ KERETSZÁM
Államilag finanszírozott: 8 fő
Önköltséges: 20 fő


A Jelentkezési laphoz a témavezető elfogadó nyilatkozatát mellékelni szükséges. (Letölthető innen)


AZ ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS ÉS AZ ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉS

Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola képzésének önköltsége 325.000,- forint/félév (nappali és levelező képzésben is).
A juttatásokról és térítési díjakról további információ található az alábbi szabályzatokban: http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html "III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER -TVSZ"


Tájékoztató a Doktori Iskolába történő felvételről és átvételről továbbá doktori cselekmények kezdeményezéséről


Három helyzetben három különböző módon lehet kapcsolatba kerülni a Doktori Iskolával, attól függően, hogy a kérelmező most kíván-e jelentkezni (első ízben) doktori képzésre, esetleg máshol már folytat doktori tanulmányokat, vagy már abszolutóriumot is szerzett.

I. Aki doktori (PhD) tanulmányokat még nem folytatott, annak felvételit kell tennie a Doktori Iskolába. A jelölt korábbi tudományos tevékenységétől, publikációs aktivitásától függően szervezett doktori képzésben vagy egyéni felkészülésben vehet részt. A jelentkezés mind a szervezett doktori képzés, mind az egyéni felkészülés esetén fő vonalaiban azonosan történik. A sikeres felvétel érdekében be kell nyújtani egy jelentkezési lapot és csatolni kell az azon felsorolt tíz mellékletet. A jelentkezőnek témát és témavezetőt kell választania a Doktori Iskola honlapján található listából. (A kiválasztott témavezető és az Egyetem doktori testületeinek hozzájárulásával a választott téma a későbbiekben pontosítható – szűkíthető vagy bővíthető – és megváltoztatható.) A jelölttel a felvételi bizottság felvételi beszélgetést folytat le. A felvételi eljárás valamennyi doktori iskolára vonatkozó követelményeit a Doktori Szabályzat tartalmazza. Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolába történő felvétel speciális szabályait – például a felvételi során elérhető pontokat – a Működési Szabályzat tartalmazza.

II. Aki jelenleg doktori (PhD) tanulmányokat folytat egy másik doktori iskolában annak az átvételt kell kezdeményeznie. Az átvételi kérelem sikerességéhez szükséges, hogy a doktorandusz hallgató korábban választott témája, vagy azzal közeli rokonságban álló téma szerepeljen a KRE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola listáján és az adott témát meghirdető témavezető – önállóan, vagy a korábbi témavezetővel társ-témavezetésben – vállalja a jelölt témavezetését. A korábbi tanulmányok során szerzett kreditek beszámítását külön kell kérelmezni.

III. Aki már abszolutóriumot szerzett, annak további tanulmányokat nem kell folytatnia, hanem, abszolutórium befogadási kérelmet kell benyújtania(oklevelek, nyelvvizsga igazolások, publikációs és tudományos tevékenységet, szakmai önéletrajz, témavezetői nyilatkozat), majd a fokozatszerzési eljárás megindítását kell kérelmeznie. A fokozatszerzésre vonatkozó szabályokat a Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzatát a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról tartalmazza a VIII. fejezet.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont