Készült: 2017-08-24
Módosítás: 2020-09-01

Tisztelt Hallgató!


Köszöntjük a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatói sorában!

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2020/2021. tanév 1. félévében kezdődő tanulmányaival kapcsolatban – a beiratkozással kapcsolatosan - az alábbiakról tájékoztatjuk.

Egyetemi tanévnyitó: 2020. szeptember 07. hétfő 10:00 óra.
Helyszín: Pozsonyi Úti Református Egyházközség Hálaadás Temploma (1133 Budapest, Pozsonyi út 58.)
Megközelíthetősége


A 2020/2021. tanév 1. félévére DOKTORI KÉPZÉSRE felvételt nyert hallgatók beiratkozása: 2020. szeptember 04. (péntek)
Helyszín: 1042 Budapest, Viola u. 2-4. Mfsz. 02. terem 14:00 óra

Beiratkozás csak személyesen, az alábbi dokumentumok hiánytalan bemutatásával és az önköltség - a Neptun egységes tanulmányi rendszerben történő - teljesítésével lehetséges!

Az épületben tartózkodás ideje alatt a szájmaszk használata kötelező, melyet kérjük, hozzon magával!

Beiratkozás elmulasztása esetén 2020. szeptember 07-18. között - a honlapon feltüntetett TO ügyfélfogadási időben - pótolható, melynek különeljárási díja a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat Díjtáblázata alapján fizetendő. Amennyiben beiratkozási kötelezettségét elmulasztja, új felvételi eljárással kerülhet be ismét az Egyetemre (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 30. § (2),(3)(4) bekezdések).
A beiratkozással kapcsolatos kérdéseit e-mailben vagy telefonon is felteheti a Tanulmányi Osztály munkatársai részére:


          e-mail: ajk.tanulmanyi@kre.hu
          telefon: 370-86-01/102., 165 mellék

A beiratkozásra hozza magával:
         →    2 igazolványkép (hátoldalára kérjük felírni nevét, szakját olvashatóan),
         →    eredeti nyelvvizsga bizonyítvány + másolata,
         →    eredeti érettségi bizonyítvány/oklevél + másolata,
         →    személyi igazolvány + másolata,
         →    lakcímkártya + másolata,
         →    adószám, TAJ szám + másolata,
         →    számlavezető bank megnevezése, bankszámlaszáma
         →    eredeti felsőfokú oklevél (magyar – angol) + másolata (magyar – angol),

Az igazolványkép feltöltése a NEPTUN rendszerben is szükséges a beiratkozást megelőzően az alábbi módon:
Igazolványkép feltöltés kérvény leadása
 
A beiratkozási dokumentumokat a Tanulmányi Osztály fogja Önnek kinyomtatni, melyeket a beiratkozáskor kell ellenőriznie és aláírnia. A dokumentumok előzetesen a NEPTUN rendszerben ellenőrizheti, melyhez segítséget az alábbi linken talál:
HWEB_nyomtatvanyok_megtekintese


FENTIEK HIÁNYÁBAN NEM TUD BEIRATKOZNI!

A beiratkozás előtt kérjük, aktiválja tanulmányi profilját a Neptun tanulmányi rendszerben! A Neptun rendszert a http://www.kre.hu/portal/index.php/neptun.html oldalon keresztül éri el. A belépéshez szükséges azonosítóját (Neptun kódját) 2020. augusztus 31-én kiküldött e-mailben találja. Amennyiben ezt az e-mailt nem kapta meg, kérjük jelezze az ajk.tanulmanyi@kre.hu címre.

A NEPTUN egységes tanulmányi rendszerbe történő belépéshez szükséges egy jelszó (első alkalommal ez az Ön születési dátuma pontok nélkül, csak a 8 számjegy és előtte egy "Ne" szócska (NeÉÉÉÉHHNN). Ezt belépés után kötelező megváltoztatni). Amennyiben már a KRE-n folytatott tanulmányokat és a kapott NEPTUN kódja ezzel megegyezik, úgy az Ön által beállított jelszóval tud belépni.

A banki átutalás elindítását követően –munkaszüneti  napokat is figyelembe véve –általában a következő munkanapon a gyűjtőszámlán megjelenik az átutalt összeg.

A Neptun nem egyenlíti ki magától az aktív tételeket, ez a hallgató feladata és felelőssége.

A hallgató a félévre megállapított önköltség összegét 2020. szeptember 03. csütörtök 12:00 óráig köteles megfizetni, teljesítetté tenni a Neptunban, figyelembe véve a fent leírtakat.

A hallgató minden aktív félévben az önköltség teljes összegét köteles befizetni, függetlenül attól, hogy hány tárgyat vett fel, hányból kapott felmentést az óralátogatás és vizsgakötelezettség teljesítése alól, illetve hány tárgyra kapott kreditelismerést.

Ha a hallgató a regisztrációs héten, vagy azt megelőzően jelenti be, hogy megszünteti vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát, és a félévre megállapított önköltséget befizette, kérelmére a befizetett önköltséget vissza kell fizetni. Amennyiben ezt a regisztrációs hetet követően a szorgalmi időszak 3. hetéig (2020. szeptember 26. szombat) teszi meg, úgy a félévre megállapított önköltség 10%-át levonva, a befizetett összeget részére vissza kell fizetni, vagy a következő félévi önköltség összegébe be kell számítani. Egyéb esetekben a befizetett önköltség nem igényelhető vissza, kivéve, ha a hallgatói jogviszony szüneteltetésére egészségügyi okokból került sor. Ebben az esetben az orvosi igazolás és a hallgató kérelme alapján a félévre megállapított önköltség 10%-át levonva, a befizetett összeget részére vissza kell fizetni. Egyébként a befizetett önköltség az Egyetemet illeti.


Számlaigénylő lap megküldése
A számlaigényléshez szükséges nyomtatvány letölthető a Neptun belépési felületről.
A kitöltött és aláírt számlaigénylő nyomtatványt a Gazdasági Igazgatóság részére – szkennelt változatban – a gyujtoszamla@kre.hu email címre szükséges megküldeni.

A formanyomtatvány megküldésének határideje:

2020. augusztus 16. (vasárnap) 23:59

Amennyiben a számlaigénylő lap a fent jelzett határidőt követően érkezik be, akkor fennáll annak a veszélye, hogy a számlázás, valamint a számla kiegyenlítésének feldolgozása meghaladhatja a regisztrációs hét kezdetét, mely a hallgató félévre történő bejelentkezését akadályozhatja.

Az elkészült számlák elektronikusan is elérhetőek a Neptunban a Pénzügyek / Számlák alatt.

FIGYELEM! A KORÁBBI IDŐSZAK GYAKORLATÁTÓL ELTÉRŐEN A GYŰJTŐSZÁMLÁS BEFIZETÉSSEL MÁR TELJESÍTETT NEPTUN KIÍRÁSRA VONATKOZÓ MUNKÁLTATÓI SZÁMLAIGÉNYLŐT NEM ÁLL MÓDUNKBAN BEFOGADNI, AZAZ MÁR BEFIZETETT PÉNZÜGYI TÉTELRE (ÖNKÖLTSÉG, KÖLTSÉGTÉRÍTÉS, SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEK) UTÓLAG NEM IGÉNYELHETŐ SZÁMLA.

Automatikusan generálódó elektronikus számla
A hallgatói gyűjtőszámlás befizetésekről, a Neptunban történő hallgatói teljesítéseket követően elektronikus számlázás történik. Az e-számla megfelel a törvényi szabályozásnak az alábbiak szerint: az e-számla kitömörítését követően a megnyitott számlaképet TILOS kinyomtatni, mert az e-számla csak elektronikusan érvényes, ugyanis a ZIP állomány elektronikus aláírást tartalmaz, amely a nyomtatáskor nem kerül rá a papírra. Ettől a kinyomtatott e-számla érvénytelenné válik!

Az e-számla a Neptunban a Pénzügyek/Számlák menüpontban érhető el. Pdf formátumban megtekinthető, valamint Zippel tömörített formátumban lementhető.

Kérdés felmerülése esetén keresse a Gazdasági Igazgatóság Kontrolling és Neptun Osztály munkatársait a következő elérhetőségeken:
Telefonszám: +36-1-235-1084, +36-1-235-1087

Email: gyujtoszamla@kre.hu

Beiratkozás/Tantárgyfelvétel a NEPTUN-ban
A NEPTUN-ban az aktuális félévet - 2020/2021/1 - aktív státuszúvá nyilvánítja.

A hallgatónak a kötelező tantárgyakat a mintatanterv kínálatából kell kiválasztania. A mintatanterv elérhető a http://www.kre.hu/ajk/index.php/oktatas/mintatantervek.html oldalon. A tantárgyak felvétele során kérjük, figyeljenek arra, hogy ne csak a kötelező, hanem a mintatanterv szerinti kreditszámnak megfelelő kötelezően választható vagy szabadon választható tantárgyat is felvegyenek.

A NEPTUN-ban a hallgatónak az általa választott tantárgyakat 2020. szeptember 07 - szeptember 20. között kell felvennie.

Praktikus információk a 2020/2021 tanév őszi félévére történő beiratkozás, tantárgyfelvétel, diákhitel 1., 2. igénylésének menete, diákigazolvány igénylés menetéről (Leírások hallgatóknak):
http://www.kre.hu/portal/index.php/neptun.html

A 2020/2021 tanév őszi félévére történő beiratkozás és tárgyfelvétel menete:
Beiratkozás - Neptun-segédlet-
http://www.kre.hu/portal/images/neptun/A_felevre_torteno_bejelentkezes_lepesei.pdf

Tárgyfelvétel - Neptun-segédlet -
http://www.kre.hu/portal/images/neptun/A_targyfelvetel_lepesei.pdf

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

Youtube