FELVÉTELIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
(A PÓTJELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2019. augusztus 21.)

 
Beiratkozási tájékoztató levél felvételt nyert hallgatóknak

A jelentkezési lap letölthető innen: Jelentkezési lap
A felvételi eljárás díjköteles.  Összege: 9.000 Ft.
A felvételi eljárás díjának befizetési határideje a jelentkezési határidő napja.
A befizetést a 11705008-20436034 (OTP) számlaszámra kell utalni. A befizetésen közleményként kérjük feltüntetni az alábbiakat: Felvételi eljárási díj ÁJK-DI; Jelentkező neve, Lakcíme

A FELVÉTEL KÖVETELMÉNYEI ÉS FELTÉTELEI
A felvételi követelményekről bővebben a Doktori Szabályzatából és a Működési Szabályzatából lehet tájékozódni.
Az értékelés szempontjait a Működési Szabályzat tartalmazza.
A felvételi vizsga időpontja: 2019. augusztus 22. 13 óra Kari tanácsterem (Mfsz. 10.)
A felvételi döntés időpontja: A felvételi döntés a felvételi időpontjától számított egy héten belül születik meg.

VÁRHATÓ KERETSZÁM
Állami ösztöndíjas: 3-4 fő
Önköltséges: 20 fő

AZ ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS ÉS AZ ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉS
Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola képzésének önköltsége 90.000 forint/tanulmányi félév (nappali és levelező képzésben is).
A juttatásokról és térítési díjakról további információ található az alábbi szabályzatokban: http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html
A Károli Gáspár Református Egyetem hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat, valamint a Doktori Szabályzat.
 

Tájékoztató a Doktori Iskolába történő felvételről és átvételről továbbá doktori cselekmények kezdeményezéséről

Három helyzetben három különböző módon lehet kapcsolatba kerülni a Doktori Iskolával, attól függően, hogy a kérelmező most kíván-e jelentkezni (első ízben) doktori képzésre, esetleg máshol már folytat doktori tanulmányokat, vagy már abszolutóriumot is szerzett.

I. Aki doktori (PhD) tanulmányokat még nem folytatott,
annak felvételit kell tennie a Doktori Iskolába. A jelölt korábbi tudományos tevékenységétől, publikációs aktivitásától függően szervezett doktori képzésben vagy egyéni felkészülésben vehet részt. A jelentkezés mind a szervezett doktori képzés, mind az egyéni felkészülés esetén fő vonalaiban azonosan történik. A sikeres felvétel érdekében be kell nyújtani egy jelentkezési lapot (Doktori Szabályzat 6. sz. függelék), és csatolni kell az azon felsorolt 10 mellékletet (Doktori Szabályzat 30. §). A jelentkezőnek témát és témavezetőt kell választania a Doktori Iskola honlapján található listából. (A kiválasztott témavezető és az Egyetem illetékes testületeinek hozzájárulásával a választott téma a későbbiekben pontosítható – szűkíthető, vagy bővíthető –, és megváltoztatható.) A jelölttel a felvételi bizottság felvételi beszélgetést folytat le. A felvételi eljárás valamennyi doktori iskolára vonatkozó követelményeit a Doktori Szabályzat tartalmazza. Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolába történő felvétel speciális szabályait – különösen a felvételi során elérhető pontokat a Működési Szabályzat III. pontja tartalmazza.


II. Aki jelenleg doktori (PhD) tanulmányokat folytat egy másik doktori iskolában
annak az átvételt kell kezdeményeznie. Az átvételi kérelem sikerességéhez szükséges, hogy a doktorandusz hallgató korábban választott témája, vagy azzal közeli rokonságban álló téma szerepeljen  a KRE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola listáján és az adott témát meghirdető témavezető – önállóan, vagy a korábbi témavezetővel társ-témavezetésben – vállalja a jelölt témavezetését. A korábbi tanulmányok során szerzett kreditek beszámítását külön kell kérelmezni.

III. Aki már abszolutóriumot szerzett,
annak további tanulmányokat nem kell folytatnia, hanem doktori (PhD) fokozatszerzési eljárásra vonatkozó kérelmet terjeszthet elő a Doktori Szabályzat VI. pontjában és a Működési Szabályzat V. pontjában írtak szerint. A kérelem a Működési Szabályzat 6. sz. mellékletében található.
A felvételire, a képzésre, valamint a fokozatszerzésre vonatkozó szabályokat a Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról (a továbbiakban Doktori Szabályzat) és a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Működési Szabályzata (a továbbiakban Működési Szabályzat) tartalmazza.

TÉMAVEZETŐI NYILATKOZAT (MINTA)

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube