Készült: 2017-08-24
Módosítás: 2022-06-09

 

Vissza »

 

FELVÉTELIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
(A jelentkezés határideje: 2022. június 15.)

A jelentkezési lap letölthető innen: Jelentkezési lap
A felvételi eljárás díjköteles. Összege: 9.000 Ft
A felvételi eljárás díjának befizetési határideje a jelentkezési határidő napja.
A befizetést a 11705008-20436034 (OTP) számlaszámra kell utalni. A befizetésen közleményként kérjük feltüntetni az alábbiakat:
Felvételi eljárási díj ÁJK-DI, Jelentkező neve, Lakcíme

A FELVÉTEL KÖVETELMÉNYEI ÉS FELTÉTELEI
A felvételi követelményekről bővebben lásd a Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzatát a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról (a továbbiakban Doktori Szabályzat) és Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Működési Szabályzatát (a továbbiakban Működési Szabályzat). Az értékelés szempontjait a Működési Szabályzat tartalmazza.
A felvételi vizsga időpontja: 2022. június 23. 10:00 (pótfelvételi nem lesz)
A felvételi vizsga eredményéről 2022. augusztusában értesítjük a jelentkezőket.
A Jelentkezési laphoz a témavezető elfogadó nyilatkozatát mellékelni szükséges. (Letölthető a Doktori Iskola honlapjáról: Témavezetői nyilatkozat (felvételihez))

VÁRHATÓ KERETSZÁM
Állami ösztöndíjas: 7 fő.
Önköltséges: 20 fő.

AZ ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS ÉS AZ ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉS
Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola képzésének önköltsége 325.000,- forint/félév (nappali és levelező képzésben is). A dékán kérelemre a költségtérítés mérséklését engedélyezheti.
A juttatásokról és térítési díjakról további információ található az alábbi szabályzatokban: a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatói térítési és juttatási szabályzata (az SzMSz. III. 2. számú melléklete), valamint a Doktori Szabályzat. http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html

Tájékoztató a Doktori Iskolába történő felvételről és átvételről továbbá doktori cselekmények kezdeményezéséről

Három helyzetben három különböző módon lehet kapcsolatba kerülni a Doktori Iskolával, attól függően, hogy a kérelmező most kíván-e jelentkezni (első ízben) doktori képzésre, esetleg máshol már folytat doktori tanulmányokat, vagy már abszolutóriumot is szerzett.

I. Aki doktori (PhD) tanulmányokat még nem folytatott, annak felvételit kell tennie a Doktori Iskolába. A jelölt korábbi tudományos tevékenységétől, publikációs aktivitásától függően szervezett doktori képzésben vagy egyéni felkészülésben vehet részt. A jelentkezés mind a szervezett doktori képzés, mind az egyéni felkészülés esetén fő vonalaiban azonosan történik. A sikeres felvétel érdekében be kell nyújtani egy jelentkezési lapot és csatolni kell az azon felsorolt tíz mellékletet. A jelentkezőnek témát és témavezetőt kell választania a Doktori Iskola honlapján található listából. (A kiválasztott témavezető és az Egyetem doktori testületeinek hozzájárulásával a választott téma a későbbiekben pontosítható – szűkíthető vagy bővíthető – és megváltoztatható.) A jelölttel a felvételi bizottság felvételi beszélgetést folytat le. A felvételi eljárás valamennyi doktori iskolára vonatkozó követelményeit a Doktori Szabályzat tartalmazza. Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolába történő felvétel speciális szabályait – például a felvételi során elérhető pontokat – a Működési Szabályzat II. fejezete tartalmazza.

II. Aki jelenleg doktori (PhD) tanulmányokat folytat egy másik doktori iskolában annak az átvételt kell kezdeményeznie. Az átvételi kérelem sikerességéhez szükséges, hogy a doktorandusz hallgató korábban választott témája, vagy azzal közeli rokonságban álló téma szerepeljen a KRE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola listáján és az adott témát meghirdető témavezető – önállóan, vagy a korábbi témavezetővel társ-témavezetésben – vállalja a jelölt témavezetését. A korábbi tanulmányok során szerzett kreditek beszámítását külön kell kérelmezni.

III. Aki már abszolutóriumot szerzett, annak további tanulmányokat nem kell folytatnia, hanem doktori (PhD) fokozatszerzési eljárásra vonatkozó kérelmet terjeszthet elő a Doktori Szabályzat V. fejezetében és a Működési Szabályzat IV. fejezetében írtak szerint. A kérelem a Működési Szabályzat 9. sz. mellékletében található.
A felvételire, a képzésre, valamint a fokozatszerzésre vonatkozó szabályokat a Doktori Szabályzat és a Működési Szabályzat tartalmazza.

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont