Készült: 2021-02-24
Módosítás: 2023-08-30

Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Kutatóműhely

A kutatóműhely célja

A Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Kutatóműhely elősegíti a tagok tudományos munkáját, közös kutatási irányok kibontakozását, külföldi kutatókkal és kutatóműhelyekkel való együttműködést. A Kutatóműhely továbbá biztosítani szeretné a Nemzetközi tanulmányok alapszakos hallgatók bekapcsolódását a tudományos tevékenységbe, segíti a TDK-tevékenységet, a tehetséggondozást, keretet teremt a kutatási eredményeknek a szélesebb szakmai nyilvánossághoz történő közvetítéséhez, segíti a vonatkozó publikációk közzétételét, hazai és nemzetközi konferenciák szervezését.

A kutatóműhely feladata

A Kutatóműhely alapvető feladata a társadalomtudományok és nemzetközi tanulmányok bármely területére kiterjedően kutatásokat végezni. Emellett a Kutatóműhely részt vesz a nemzetközi szakmai műhelyekkel és külföldi kutatókkal való kapcsolattartásban, közös kutatási irányok megtervezésében és végrehajtásában, illetve a feladatkörébe tartozó kutatási projektekben és a szakmai profilba vágó pályázatokon.

A Kutatóműhely feladata továbbá azon hallgatók támogatása, akik a Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézetében oktatott tárgyakkal összefüggésben kutatási munkát kívánnak végezni, vagy ismereteiket egyéb módon szeretnék bővíteni.

A kutatóműhely vezetője

Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea
intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi docens

Tagok és kutatócsoportok

Állam és nemzet, nemzetközi együttműködés kutatócsoport, vezetője Dr. Manzinger Krisztián mb. tanszékvezető, adjunktus

Közép-Európa kutatócsoport, vezetője Dr. Becsey Zsolt László egyetemi docens

A Kutatóműhely további tagjai:

Dr. habil. Birkás Antal egyetemi docens
Dr. Csapó Zsuzsanna egyetemi docens
Dr. Éger György nyugalmazott egyetemi docens
Dr. Ferencz Zoltán József egyetemi docens
Prof. Dr. Sulyok Gábor egyetemi tanár
Dr. Wagner Péter András egyetemi docens

Kutatóműhelyi asszisztensek:

Kiss Barbara és Dajkó Ferenc Dániel
2. éves Nemzetközi tanulmányok szakos hallgatók, intézeti demonstrátorok

A Kutatóműhely kutatási programja 2021-ban

A Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Kutatóműhely 2021-ben két tanulmánykötetet tervez összeállítani és kiadatni, amely a kutatóintézeti munkatársak, a demonstrátorok (kutatóműhelyi asszisztensek) és más, kari tanszékről/intézetből vagy külföld egyetemről bekapcsolódó kolléga közös munkájára, kutatásaira épül. Az egyik a Közép-európai együttműködés 1920-2020 című kötet, amely nemzetközi együttműködés eredménye lenne, a másik pedig alapvetően a két kutatócsoportunkban készülő tanulmányokat foglalná egységes keretbe, terveink szerint szintén külföldi kollégák bevonásával.

Emellett kollégáink saját monográfia és különböző jegyzetek megírását (vagy frissítését) tervezik, illetve a Nemzetközi tanulmányok alapszakon sikeres TDK-munkákat szintén egy kötetben szeretnénk összesíteni, színvonalas munkák megírására bíztatva ezzel a hallgatókat.

A kutatóműhely alapvetően a Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet oktatóira épül, de fontosnak tartjuk egyrészt a nyitást más kollégák felé is, másrészt pedig az intézeti demonstrátorok bevonását a kutatóműhely munkájába, így mint asszisztensek kutatótársként is támogatják műhelyünk tudományos munkáját.

A nemzetköziség kutatóműhelyünk fontos pillére. A kutatások egy részét a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem oktatóival közösen tervezzük, de igyekszünk bevonni a komáromi Selye János Egyetem oktatóit is. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Közép-európai együttműködés 1920-2020 kötetünkbe szlovákiai, lengyel és erdélyi (partiumi) kollégák is közzé teszik angol nyelvű tanulmányaikat.

2021-ben a konferenciáink, szakmai találkozóink megszervezése a járványhelyzet függvénye, de a kiadott köteteink könyvbemutatóját mindenképpen tervezzük, (amennyiben lehetséges, akkor pedig konferencia, esetleg workshop szervezését).

Kutatási beszámolók

2021/2022. tanév I. félév
2020/2021. tanév II. félév
2020/2021. tanév I. félév

 

Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Kutatóműhely Szervezeti és Működési Szabályzata

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont