Meghosszabbított jelentkezési határidő 2018.08.31.-ig Szakirányú képzéseinken!

A Károli Gáspár Református Egyetem elkötelezett a szakmai megújító képzések iránt. Az Állam- és Jogtudományi Kar szakirányú továbbképzéseinek színes kínálata új irányokat és lehetőségeket nyújt az önképzésben. Egyetemünk a régi és új együttélésével ötvözi a református oktatás hagyományait és a szakmai megújulás iránti nyitottságot. Célunk és feladatunk, hogy a református kollégiumok hagyományait folytatva a lelkészképzés mellett, keresztyén szellemiségben, több tudományterületen és tudományágban folytassunk szakirányú továbbképzéseket is.

A képzések célja, hogy mind a jogász, mind a gazdasági, külügyi illetve pedagógiai ágazatban tevékenykedő szakemberek számára folyamatos szakmai fejlődés lehetőségét és naprakész szakismeretek megszerzését biztosítsa, amelyek birtokában képesek feladataik szakszerűbb és ennek következtében eredményesebb ellátására.

Alumni portálon történő regisztrációval az alábbi kedvezményekben részesülnek: - 10 % kedvezmény a szakirányú továbbképzéseinek első félévi térítési díjából

Képzéskínálat:


Jogi terület iránt érdeklődőknek

Energiajogi és természeti erőforrások szaktanácsadó

Jogi végzettséggel rendelkezőknek

Energetikai és természeti erőforrások szakjogász (LL.M)
Bűnügyi szakjogász (LL.M)
Infokommunikációs szakjogász (LL.M)
Versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szakjogász (LL.M)


 


Gazdaságtudományok és közigazgatási terület iránt érdeklődőknek

Gazdaságdiplomáciai szaktanácsadó
Versenyjogi és Versenyfelügyeleti jogi szaktanácsadó

 

 


Közigazgatási, külügyi igazgatási ismeretek, valamint a diplomácia iránt érdeklődőknek


Európai uniós programtervező és -értékelő
Külügyi szaktanácsadó
Sportdiplomáciai szaktanácsadó

 


Pedagógusoknak

Köznevelési jogalkalmazó pedagógus-szakvizsgára felkészítő
Jogi szakokleveles köznevelési szakember

Jogi szakokleveles lelkész
Jogi szakokleveles protestáns köznevelési szakember
Új típusú köznevelés szakembere

 

Jelentkezés módja:

Kizárólag elektronikusan, a szakirányú továbbképzések kezdőoldalán található jelentkezési felület kitöltésén keresztül történik.
Ha sikerült a jelentkezésük a következő e-mail címre küldjenek, egy megerősítő e-mailt
(SZAKIRÁNY NEVE,JELENTKEZŐ NEVE,TELEFONOS ELÉRHETŐSÉGE) kujbus.judit@kre.hu

A jelentkezéshez kérjük mellékelni a következőket:
- oklevél másolata (beiratkozáskor az eredeti oklevelet is be kell bemutatni). Külföldi felsőoktatási intézményben szerzett, befejezett felsőfokú tanulmányokat tanúsító oklevél esetén a hiteles magyar nyelvű fordítást is csatolni kell. A továbbtanulási célú elismerési eljárást az Egyetem a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2011. évi C. törvény alapján folytatja le.
- szakmai önéletrajz,
- a regisztrációs díj befizetését igazoló átutalási bizonylat másolata.

Regisztrációs díj:
A regisztrációs díj összege: 6.000,- Ft. A regisztrációs díj befizetésének határideje a jelentkezés napja. A regisztráció díját a 11705008-20436034-00000000 számlaszámra kell utalni.
A befizetésen közleményként kérjük feltüntetni az alábbiakat:
- Regisztrációs díj,
- Szakirány neve,
- Jelentkező neve,
- Telefonos elérhetősége.

A felvételi döntésről és beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról a félév kezdete előtt értesítést küldünk.

Jelentkezés

 

 

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube