Másoddiplomás képzéseink jelentkezési határidő augusztus 15.

A Továbbképzési Központ legfontosabb feladata, hogy – a hazai szükségletek és az európai integráció igényeinek megfelelően – meghatározza és kidolgozza az Állam- és Jogtudományi Kar továbbképzési célkitűzéseit elsősorban a jogi diplomával rendelkezők számára, de a szakirányú továbbképzéseket bővíteni szeretnénk az orvos, az egészségügyben tevékenykedő egyéb diplomával rendelkező és a közgazdász szakemberek számára is, az ország egész területéről történő beiskolázással.

Az Állam- és Jogtudományi Kar szakirányú továbbképzései:

Képzések jogászoknak:

 - Bűnügyi szakjogász (LL.M.)
 - Digitális gazdasági szakjogász (LL.M.)
 - Energetikai és természeti erőforrások szakjogász (LL.M.)
 - Önkormányzati menedzsment szakjogász (LL.M.)

Képzések nem jogászoknak:

 - Energiajogi és természeti erőforrások szaktanácsadó
 - Külügyi szaktanácsadó
 - Jogi szakokleveles köznevelési szakember
 - Önkormányzati menedzsment szakokleveles szaktanácsadó

Our programs in English (LL.M):

 - LL.M. in Digital Economic Legal Expert
 - LL.M. in Energy and Natural Resources Law
 - LL.M. in European and International Business Law

 

 

BŰNÜGYI SZAKJOGÁSZ (LL.M.) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

A 3 féléves, levelező munkarendű Bűnügyi szakjogász (LL.M.) szakirányú továbbképzési szakon hallgatóink a nyomozással és bizonyítással kapcsolatos – általános, illetve szakspecifikus - feladatokat a napi gyakorlat szintjén sajátíthatják el. A hallgatók Magyarország legismertebb kriminalisztikai szaktekintélyeitől első kézből szerezhetnek tudomást a legújabb törvényi szabályozásról és annak gyakorlati alkalmazásáról.

Bővebben a képzésről

 

DIGITÁLIS GAZDASÁGI SZAKJOGÁSZ (LL.M.) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Mesterséges intelligencia, önvezető autók, sharing economy, közösségi média, blockchain, big data… csak néhány technológia, amelynek jogi és szabályozási vonatkozásaival a Digitális gazdasági szakjogász (LL.M) szakirányú továbbképzésen meg lehet ismerkedni a Károli Gáspár Református Egyetemen. Ez az egyedülálló, 3 féléves képzés a digitális gazdaság legaktuálisabb jogi és szabályozási kihívásaira ad választ.

Bővebben a képzésről

 

ENERGETIKAI ÉS TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK SZAKJOGÁSZ (LL.M.) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

A 3 féléves, levelező munkarendű Energetikai és természeti erőforrások szakjogász (LL.M.) szakirányú továbbképzési szak az energetika és az energiajog főbb szabályozási kérdéseivel foglalkozik, nemzetközi és hazai szinten (pl. villamos energia, földgáz és megújuló energiaforrások). A képzés részét képezi az energetikához kapcsolódó nemzetközi rendszerek és energiapolitikához kapcsolódó főbb ismeretek elsajátítása a természeti erőforrások hatékonyabb felhasználása céljából.

Bővebben a képzésről

 

ENERGIAJOGI ÉS TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

A 3 féléves – nem jogászoknak meghirdetett – Energiajogi és természeti erőforrások szaktanácsadó, szakokleveles levelező szakirányú továbbképzés, keretében hallgatóink az energetikai jog és energiaszabályozási ismeretek alkalmazásához szükséges esetjoggal, a természeti erőforrások hatékony felhasználására vonatkozó ismeretanyaggal, az energiajog nemzetközi vetületeivel, az energetika közigazgatási kereteivel, valamint az energiajog területén felmerülő szerződések és kötelmi viszonyok megismerésével és gyakorlatban történő alkalmazásával foglalkoznak. A képzésben oklevelet szerzett hallgatók energetikával foglalkozó gazdasági társaságoknál, valamint a közszférában, energetikával foglalkozó szakterületeken (például szabályozó hatóságoknál) helyezkedhetnek el.

Bővebben a képzésről

 

KÜLÜGYI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

A Külügyi szaktanácsadó képzés a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb szintű megértését alátámasztó ismeretek átadását célozza, a külkapcsolatok szerteágazó területein megjelenő tevékenységek általánosan alkalmazható feltételrendszerének, céljainak, megvalósítási lehetőségeinek, valamint a külkapcsolati tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátásához szükséges értelmezési és működési keretek megismertetésével.

Bővebben a képzésről

 

JOGI SZAKOKLEVELES KÖZNEVELÉSI SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

A Jogi szakokleveles köznevelési szakember képzésben részt vevő hallgatóink középvezetőként vagy vezetőként képesek megfelelni az intézménymenedzsmenttel szemben támasztott sokoldalú elvárásoknak egy a köznevelési intézményrendszer működését meghatározó jogszabályi környezetben, tudatos és felelős jogalkalmazóként tevékenykedve felismerik a jogszabályi környezetből fakadó döntési helyzeteket. Hallgatóinkat felkészítjük a formailag és tartalmilag helyes határozatok meghozatalára, iratok kiadományozására. Közigazgatási jogi ismereteik alkalmassá teszik őket nemcsak köznevelési intézményekben betöltött, hanem a közneveléssel kapcsolatos államigazgatási feladatokban történő részvételre, továbbá rendelkeznek az intézményirányításhoz vagy középvezetői feladataikhoz szükséges felhasználói szintű informatikai ismeretekkel is.

Bővebben a képzésről

 

ÖNKORMÁNYZATI MENEDZSMENT SZAKJOGÁSZ (LL.M.) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

A 3 féléves, levelező munkarendű Önkormányzati menedzsment szakjogász (LL.M.) szakirányú továbbképzési szakos képzésre minden olyan jelentkezőt várunk, aki – amellett, hogy az előírt felvételi feltételeknek megfelel – önkormányzati vagy közigazgatási szervnél kíván vezetői munkakört betölteni, vagy már betölt ilyen hivatali pozíciót.

Bővebben a képzésről

 

 

ÖNKORMÁNYZATI MENEDZSMENT SZAKOKLEVELES SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

A 3 féléves, levelező munkarendű Önkormányzati menedzsment szakokleveles szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja elsősorban az önkormányzati és közigazgatási vezetők (polgármesterek, önkormányzati képviselők, jegyzők, hivatali felsővezetők) vezetési képességeinek fejlesztése, illetve az ilyen munkakörben elhelyezkedni kívánó szakemberek ismereteinek bővítése.

Bővebben a képzésről

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont