Alapjogvédelmi szakjogász (LL.M) szakirányú továbbképzési szak

Alapjogvédelmi szakjogász (LL.M) szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja:
A képzés célja, hogy a végzettek alkalmassá váljanak a hazai és nemzetközi alapjog-érvényesítő fórumok (különösen Alkotmánybíróság, NAIH, EBH, Emberi Jogok Európai Bírósága) előtt eljárjanak, illetve ezen szervekben helyezkedjenek el, továbbá az általános jogi eljárások során az alapjogias jellegű jogintézményeket azonosítsák és megfelelően alkalmazzák.

A felvétel feltétele(i):
jogász mesterképzési szakon osztatlan képzésben vagy korábbi egyetemi szintű képzésben szerzett oklevél, továbbá egy idegen nyelvből legalább középfokú (B2), komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megléte.

A képzés időtartama és formája:
A képzési időtartama 3 félév, a képzés őszi félévben indul. Munka melletti, levelező munkarendű képzés, az oktatás pénteken 12 óra után, illetve szombati napokon zajlik.

A képzés elvégzése után megszerezhető szakképzettség:
Alapjogvédelmi szakjogász. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 116. § (6) bekezdése értelmében a szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzettek a „Legum Magister” vagy „Master of Laws” (rövidítve: LL. M.) cím használatára jogosultak.

Szakfelelős: Dr. habil. Cservák Csaba Ph.D tanszékvezető, egyetemi docens

Önköltség:
1.    félév: 220.000,- Ft
2.    félév: 220.000,- Ft
3.    félév: 80.000,- Ft

A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

Meghosszabbított jelentkezési határidő:  2019.08.31.-ig

Jelentkezés: elektronikusan kitöltött, majd a visszaigazolást követően nyomtatott és aláírt jelentkezési lap megküldése  https://ajk.kre.hu/ajkfelveteli/

Postázandó dokumentumok:

- Magyar-Angol oklevélmásolat (ha oklevelét külföldön szerezte, honosító határozatot vagy hiteles fordítást is mellékeljen, ha az nem angol vagy német vagy francia nyelvű),
- Ha a bemeneteli követelmény feltétele  a nyelvvizsga, kérem csatolja a  bizonyítványt is
- Valamint a jelentkezési lap aláírva    

Postázandó vagy személyesen leadható a következő címre:
https://ajk.kre.hu/index.php/elerhetosegek

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni!

A képzésről, valamint a jelentkezés módjáról bővebb tájékoztatást kérhet kollégáinktól:

Kujbus Judit
szakirányokért felelős oktatási referens

Váradi Szabina
szakirányokért felelős oktatási referens

E-mail: ajk.szakirany@kre.hu
Telefon: (+36-1) 370-8601 / 111-es mellék


A képzéshez kapcsolódó dokumentumok:

Mintatanterv
Képzési és kimeneti követelmények

Ibolya Tibor

 

Ibolya Tibor foto

 

 


Dr. Ibolya Tibor, legfőbb ügyészségi tanácsos, fővárosi főügyész, címzetes egyetemi docens
Bűnügyi szakjogász (LL.M) szakirányú továbbképzési szak

 

Tanulmányait 1994. februárjában Szegeden a József Attila Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán "cum laude" eredménnyel fejezte be.

1994. március 1. napján fogalmazó, 1996. november 1. napján ügyészi kinevezést kapott.
2012. július 01. napjától megbízottként, 2013. december 1-től pedig határozatlan időre kinevezett fővárosi főügyészként vezeti a Fővárosi Főügyészséget.

2003-ban az ELTE Jogi Továbbképző Intézet által szervezett gazdasági büntetőjogi szakjogász végzettséget, 2007-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Deák Ferenc Továbbképző Intézet által szervezett kriminalisztikai szakjogász végzettséget szerzett. 2008-ban részt vett a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat felsőfokú szakmai tanfolyamán.

Címzetes egyetemi docensként kriminalisztikát tanít a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, ugyanott a bűnügyi szakjogász képzés egyik megszervezője és szakfelelőse. Több szakmai folyóiratban jelennek meg rendszeresen írásai. Ezen kívül szakvizsgáztat és részt vesz az ügyészségi utánpótlás képzésében.

2016-ban megkapta az ügyészi szervezet legmagasabb kitüntetését, a Kozma Sándor díjat, ezen kívül tulajdonosa a Károli Emlékéremnek.

Oktatott tantárgyak:

Ο Híres bűnügyek, híres kriminalisták
Ο Kriminalisztikai alapok
Ο Krimináltaktika - nyomozásszervezés, bizonyítási eljárások, kihallgatási taktika

Alkategóriák

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube