Készült: 2019-07-26
Módosítás: 2023-09-04

Tisztelt Hallgató!

Köszöntjük a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatói sorában!

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2023/2024. tanév 1. félévében kezdődő tanulmányaival kapcsolatban – a beiratkozással kapcsolatosan - az alábbiakról tájékoztatjuk.

Egyetemi tanévnyitó: 2023. szeptember 04. hétfő 10:00 óra.
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Részvételi szándékát a NEPTUN egységes tanulmányi rendszerbe történő belépést követően az Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt elérhető Nyilatkozat 2023.09.04-ei budapesti Tanévnyitó ünnepségen való részvételről kérvény kitöltésével jelezheti 2023. augusztus 30. napjáig.

Helyszín: a Budapesti Kálvin Téri Református Temploma (1091 Budapest, Kálvin tér 7.)
Megközelíthetősége

A 2023/2024. tanév 1. félévére PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN felvételt nyert hallgatók 2023. szeptember 01.-én (péntek) 09:00 órakor beiratkozhatnak.
Helyszín: 1042 Budapest, Viola u. 2-4. I. em. 108.

Beiratkozás elmulasztása esetén 2023. szeptember 04-15. között - a honlapon feltüntetett TO ügyfélfogadási időben - pótolható, melynek különeljárási díja a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat Díjtáblázata alapján fizetendő. Amennyiben beiratkozási kötelezettségét elmulasztja, új felvételi eljárással kerülhet be ismét az Egyetemre (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 30. § (2), (3), (4) bekezdések).
A beiratkozással kapcsolatos kérdéseit e-mailben vagy telefonon is felteheti a Tanulmányi Osztály munkatársai részére:

          e-mail: ajk.tanulmanyi@kre.hu
          telefon: 370-86-01/102. vagy 165. mellék

Beiratkozás csak személyesen, az alábbi dokumentumok hiánytalan bemutatásával és az önköltség - a Neptun egységes tanulmányi rendszerben történő - teljesítésével lehetséges!

A beiratkozásra hozza magával:

  • 1 db igazolványkép (hátoldalára kérjük felírni nevét, képzését olvashatóan),
  • eredeti nyelvvizsga bizonyítvány + másolata, (amennyiben rendelkezik vele)
  • eredeti érettségi bizonyítvány/oklevél + másolata,
  • személyi igazolvány + másolata,
  • lakcímkártya + másolata, (azon oldalának, mely a lakcímét tartalmazza)
  • adószám, TAJ szám + másolata,
  • számlavezető bank megnevezése, bankszámlaszáma
  • amennyiben rendelkezik felsőfokú oklevéllel (és ez alapján nyert felvételt) eredeti oklevél (magyar – angol) + másolata (magyar – angol).

Az igazolványkép feltöltése a NEPTUN rendszerben is szükséges a beiratkozást megelőzően az alábbi módon:
Igazolványkép feltöltés kérvény leadása

A beiratkozási dokumentumokat a Tanulmányi Osztály fogja Önnek kinyomtatni, melyeket a beiratkozáskor kell ellenőriznie és aláírnia. A dokumentumok előzetesen a NEPTUN rendszerben ellenőrizheti, melyhez segítséget az alábbi linken talál:
HWEB_nyomtatvanyok_megtekintese

 

Neptun belépés
A Neptun rendszert a http://www.kre.hu/portal/index.php/neptun.html oldalon keresztül éri el. A belépéshez szükséges azonosítóját (Neptun kódját) legkésőbb 2023. augusztus 29-én kiküldött e-mailben találja. Amennyiben ezt az e-mailt nem kapta meg, kérjük jelezze az ajk.tanulmanyi@kre.hu címre.

A NEPTUN egységes tanulmányi rendszerbe történő belépéshez szükséges egy jelszó (első alkalommal ez az Ön születési dátuma pontok nélkül, csak a 8 számjegy és előtte egy "Ne" szócska (NeÉÉÉÉHHNN). Ezt belépés után kötelező megváltoztatni). Amennyiben már a KRE-n folytatott tanulmányokat és a kapott NEPTUN kódja ezzel megegyezik, úgy az Ön által beállított jelszóval tud belépni.

A papíralapú beiratkozást követően az első félévének aktiválását a Tanulmányi Osztály fogja elvégezni, a későbbi félévekben a hallgatónak ezt magának kell megtennie. Tantárgyait csak ezt követően tudja felvenni.

Amennyiben a 2023/2024. tanév őszi félévét szüneteltetni (passziválni) szeretné, akkor erre csak a papíralapú beiratkozáskor, kérelem benyújtásával van lehetősége.

 

Kollégiumi jelentkezés
A 2023. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban (2023A) felvettek esetén a kollégiumi jelentkezés a 2023/2024. tanév 1. (őszi) félévétől a NEPTUN egységes tanulmányi rendszerben történik 2023. augusztus 1-10. között. A kérvényt a Neptun-ban (belépés után) az Ügyintézés/Kérvények menüben találják, a pályázatot itt tudják kitölteni, a szükséges csatolmányokat itt tudják feltölteni.

Az I. évre felvettek 2023/2024. tanévi kollégiumi jelentkezéséről szóló bővebb tájékoztató elérhető az alábbi oldalon: http://www.kre.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/kollegiumok.html

 

A 2023/2024. tanévben a félévi befizetési kötelezettség
Az önköltség összegét a Neptun rendszerben látja, ahol át tudja utalni azt az egyetemi gyűjtőszámlára. Az önköltség és a térítési díjak befizetésének technikai részleteit a következő oldalon találja meg: http://www.kre.hu/portal/index.php/neptun.html
A banki átutalás elindítását követően –munkaszüneti napokat is figyelembe véve –általában a következő munkanapon a gyűjtőszámlán megjelenik az átutalt összeg.

A Neptun nem egyenlíti ki magától az aktív tételeket, ez a hallgató feladata és felelőssége.

 

A hallgató a félévre megállapított önköltség összegét a részletfizetési kedvezményt kérők esetén az első részletet 2023. augusztus 31. csütörtök 12:00 óra köteles megfizetni, teljesítetté tenni a Neptunban, figyelembe véve a fent leírtakat.

 

 

Részletfizetési kedvezmény
A részletfizetési kedvezmény iránti kérelem leadási határideje a Neptun egységes tanulmányi rendszerben 2023. augusztus 30. szerda 12:00 óra.
A Részletfizetési kérelem 2023/24/1 kérvény a Neptun-ban az Ügyintézés – Kérvények menüponton a Kitölthető kérvények fülön található meg.
Kérelmeket a határidő lejárta után nem áll módunkban elfogadni!

A kérelem elutasítása esetén, annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül az önköltség fennmaradó 50%-át be kell fizetnie.

2020/2021/2. tanévtől a Diákhitel 1 engedményezések megszüntetésre kerültek a Diákhitel Központ tájékoztatása alapján. Javasoljuk helyette a Diákhitel 2. felvételét.

A Diákhitel 2. ügyintézésének menetével kapcsolatos információkért, kérjük, kísérje figyelemmel a https://diakhitel.hu/diakhitel2/ oldalt. A NEPTUN rendszerben a kiírt önköltséghez a Diákhitel 2. szerződésszámának rögzítési határideje: 2023. augusztus 31. csütörtök 12:00 óra.

Diákhitel plakát
Diákhitel szórólap (1)
Diákhitel szórólap (2)

Diákhitel hirdetmény
Kedvezményes számlavezetés

Számlaigénylés
Az aktuális számlaigénylési tájékoztató feltöltésre került a honlapra a Neptun belépési felületére a Hírekhez és a Letölthető dokumentumokhoz is:
          http://www.kre.hu/portal/index.php/neptun.html
          https://neptun.kre.hu/hallgato/login.aspx

A megküldés határideje: 2023. augusztus 21. hétfő 23:59

Amennyiben a számlaigénylő lap a fent jelzett határidőt követően érkezik be, akkor fennáll annak a veszélye, hogy a számlázás, valamint a számla kiegyenlítésének feldolgozása meghaladhatja a regisztrációs hét kezdetét, mely a hallgató félévre történő bejelentkezését akadályozhatja.

Az elkészült számlák elektronikusan is elérhetőek a Neptunban a Pénzügyek / Számlák alatt.

Utólagos számlaigénylés

FIGYELEM! A KORÁBBI IDŐSZAK GYAKORLATÁTÓL ELTÉRŐEN A GYŰJTŐSZÁMLÁS BEFIZETÉSSEL MÁR TELJESÍTETT NEPTUN KIÍRÁSRA VONATKOZÓ MUNKÁLTATÓI SZÁMLAIGÉNYLŐT NEM ÁLL MÓDUNKBAN BEFOGADNI, AZAZ MÁR BEFIZETETT PÉNZÜGYI TÉTELRE (ÖNKÖLTSÉG, KÖLTSÉGTÉRÍTÉS, SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEK) UTÓLAG NEM IGÉNYELHETŐ SZÁMLA.

A hallgató minden aktív félévben az önköltség teljes összegét köteles befizetni, függetlenül attól, hogy hány tárgyat vett fel, hányból kapott felmentést az óralátogatás és vizsgakötelezettség teljesítése alól, illetve hány tárgyra kapott kreditelismerést.

Ha a hallgató a regisztrációs héten, vagy azt megelőzően jelenti be, hogy megszünteti vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát, és a félévre megállapított önköltséget befizette, kérelmére a befizetett önköltséget vissza kell fizetni. Amennyiben ezt a regisztrációs hetet követően a szorgalmi időszak 3. hetéig (2023. szeptember 23. szombat) teszi meg, úgy a félévre megállapított önköltség 10%-át levonva, a befizetett összeget részére vissza kell fizetni, vagy a következő félévi önköltség összegébe be kell számítani. Egyéb esetekben a befizetett önköltség nem igényelhető vissza, kivéve, ha a hallgatói jogviszony szüneteltetésére egészségügyi okokból került sor. Ebben az esetben az orvosi igazolás és a hallgató kérelme alapján a félévre megállapított önköltség 10%-át levonva, a befizetett összeget részére vissza kell fizetni. Egyébként a befizetett önköltség az Egyetemet illeti.

 

A 2023/2024. tanév 1. félév beosztása
Tárgyfelvételi időszak–tantárgyfelvétel véglegesítése: 2023. szeptember 04. 14:00 - szeptember 17. 23:59
Regisztrációs hét*: 2023. szeptember 04. 14:00 - szeptember 10. 23:59
Szorgalmi időszak: 2023. szeptember 04 – december 16.
Vizsgaidőszak: 2023. december 18 - 2024. február 03.
Károli Közösségi Napok (Tréninghét): 2023. október 24 – október 27.
Őszi szünet: 2023. október 30 – november 03.

*(félév első hete, melyen oktatás nincs, ekkor vannak a bejelentkezések)

Ösztöndíjak levelezős hallgatóknak is!
Ezúton hívjuk fel figyelmét a Károli Ösztöndíjra és az Eötvös Károly ösztöndíjra, amire a KRE-ÁJK-ra 1. helyen jelentkező önköltséges hallgatók jelentkezhetnek. Az Eötvös Károly Ösztöndíj a levelező képzésben résztvevő hallgatók számára is elérhető. Ösztöndíjainkról bővebb információt az alábbi oldalon olvashat http://www.kre.hu/ajk/index.php/hallgatoinknak/osztondijak.html

Beiratkozás/Tantárgyfelvétel a NEPTUN-ban
A NEPTUN-ban az aktuális félévet - 2023/2024/1 - aktív státuszúvá nyilvánítja.
A hallgatónak a kötelező tantárgyakat a mintatanterv kínálatából kell kiválasztania. A mintatanterv elérhető a http://www.kre.hu/ajk/index.php/oktatas/mintatantervek.html oldalon. A tantárgyak felvétele során kérjük, figyeljenek arra, hogy ne csak a kötelező, hanem a mintatanterv szerinti kreditszámnak megfelelő kötelezően választható vagy szabadon választható tantárgyat is felvegyenek.

A NEPTUN-ban a hallgatónak az általa választott tantárgyakat 2023. szeptember 04. - szeptember 17. között kell felvennie.

Tantárgybefogadási kérelmek
A tantárgybefogadás menetéről a honlapon tájékozódjanak!
A tájékoztató és a dokumentumok itt érhetők el:
http://www.kre.hu/ajk/index.php/hallgatoinknak/tantargybefogadas.html
A beszámítás, illetve az ezen alapuló tantárgyi felmentés a Kreditátviteli Bizottság határozata alapján válik jogerőssé.

Praktikus információk a http://www.kre.hu/portal/index.php/neptun.html felületen található:

a 2023/2024 tanév őszi félévére történő beiratkozás, tantárgyfelvétel, diákhitel 2. igénylésének menete, diákigazolvány igénylés menetéről (Leírások hallgatóknak):

Fogyatékossággal élők számára tájékoztató
Az egyetemi tanulmányok során a fogyatékosság igazolásáról, a fogyatékosság miatt igénybe vehető kedvezményekről az alábbi, hallgatóinknak készült összefoglalóból tájékozódhat. Célunk, hogy támogassuk fogyatékossággal élő hallgatóinkat egyetemi életükben, tanulmányaikban.
http://www.kre.hu/portal/index.php/hallgatoknak/fogyatekossaggal-elok.html

Baleset-, munka- és tűzvédelmi megelőző ismeretek hallgatók részére
http://www.kre.hu/portal/index.php/home/tuzvedelem/kre-tuzvedelmi-megelozo-ismeretek-hallgatok-reszere.html

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont