Életút beszélgetés Prof. Dr. Sárközy Tamással


A Károli Gáspár Református Egyetem Polgári Jogi és Római Jogi, illetve Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszéke, az egyetem Állam-és Jogtudományi Doktori Iskolája és a Bocskai István Állam-és Jogtudományi Szakkollégium által szervezett előadásra 2015.december 3-án került sor.
A Szakkollégium helyiségében megtartott „Életút beszélgetésen” Prof. Dr. Sárközy Tamás egyetemi tanár, jogászprofesszor a kutatás és a kutatói élet nehézségeiről, szépségeiről, illetve a publikálás fontosságáról beszélt, melyeket saját életéből hozott példákkal támasztott alá. A professzor úr hangsúlyozta, hogy véleménye szerint a kutatói életút legfontosabb minősítője az önállóan írt monográfia.A professzor úr felelevenítette életútjának meghatározó eseményeit, amelyből a hallgatók megismerhettek egy kutatói életpályát, ugyanakkor megérthették, hogy ez mekkora elhivatottságot követel meg. Az előadó életének meghatározó részét képezte és képezi mind a mai napig a kodifikátori munka. A hallgatók átérezhették a professzor úr elmondásai alapján a rendszerváltozást megelőző és az azt követő jogalkotási munka menetét, nehézségeit és történéseit. A beszélgetés végén a jogászi hivatás, illetve a jogászként elérhető lehetőségek kerültek szóba, majd a professzor úr válaszolt a hallgatók által feltett kérdésekre is.
A kerekasztalbeszélgetésre a KRE ÁJK 2015/16-os tehetséggondozási programja keretében került sor, amely az NTP-HHTDK-15-0041 számú pályázat támogatásából valósult meg. Ezt a támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Nemzeti Tehetség Program keretében nyerte el a KRE ÁJK.

 

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube