Készült: 2016-03-07
Módosítás: 2024-03-04

Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum
(ACCSIP; konferencia kiadványsorozat)

 

ssz. Cím Kiadás éve
1. ACCSIP I. Recent developments in European and Hungarian Competition Law 2012
2. ACCSIP II: A Brüsszel I. rendelet reformja 2012
3. ACCSIP III. Magyarország új Büntető Törvénykönyve 2012
4. ACCSIP IV. Eötvös Károly a védőügyvéd 2013
5. ACCSIP V. Az új Munka törvénykönyve dilemmái 2013
6. ACCSIP VI. Egy új korszak hajnalán Ptk kötet 2013
7. ACCSIP VII. Szociális elemek az új PTK-ban 2013
8. ACCSIP VIII. Szabadság és felelősség /Freiheit und Verantwortung/ 2013
9. ACCSIP IX. Megújulás a jogi személyek szabályozásában 2014
10. ACCSIP X. Magyarország új büntetés-végrehajtási kódexe 2014
11. ACCSIP XI. Kálvinizmus ma 2014
12. ACCSIP XII. A tulajdonátruházás összehasonlító kereskedelmi és üzleti jogi kérdései 2015
13. ACCSIP XIII.  250 éves a Dei delitti e delle pene – Tanulmányok Cesare Beccariáról 2015
14. ACCSIP XIV. Az igazságszolgáltatás büntetőjogi oltalmazása 2015
15. ACCSIP XV. Technológia jog – Új globális technológiák jogi kihívásai 2016
16. ACCSIP XVI. A családon belüli erőszak büntetőjogi és társadalmi megítélése 2017
17. ACCSIP XVII. Brüsszeltől – Brüsszelig Tanulmányok az európai polgári eljárásjog köréből 2017
18. ACCSIP XVIII. Az üzleti jog egyes modern kihívásai 2017
19. ACCSIP XIX. Az egész életen át tartó tanulás (lifelong learning) jogi keretei a munka világában, különös tekintettel a munkaviszonyra 2017
20. ACCSIP XX. 100 éves a magyar iszlámtörvény 2017
21. ACCSIP XXI. Sérelemdíj és a személyiségi jogok megsértésének magánjogi szankciói az európai és a magyar jogban 2018
22. ACCSIP XXII. Egyes modern technológiák etikai, jogi és szabályozási kihívásai 2018
23. ACCSIP XXIII. 5 éves a Büntető Törvénykönyv 2018
24. ACCSIP XXIV. Alkotmánybíráskodás és népszuverenitás 2018
25. ACCSIP XXV. Technológiai kihívások az egyes jogterületeken 2018
26. ACCSIP XXVI. Gazdaság és jog 2019
27. ACCSIP XXVII. Ipar 4.0 2019
28. ACCSIP XXVIII. Az egyházi intézmények működtetésének etikai alapjai 2019
29. ACCSIP XXIX. A digitalizáció hatása az egyes jogterületeken 2020
30. ACCSIP XXX. A jog többrétegűsége 2020
31. ACCSIP XXXI. Időszerű kérdések a büntetőeljárásban 2020
32. ACCSIP XXXII. Herbert Spencer öröksége 2021
33. ACCSIP XXXIII. A szociális szolgáltatások és ellátások biztosíthatósága krízishelyzetekben 2021
34. ACCSIP XXXIV. Oktatók és hallgatók közös tanulmánykötete 2021
35. ACCSIP XXXV. Szabályozáskomplexitás 2021
36. ACCSIP XXXVI. Modern technológiák a jog egyes részterületein 2021
37. ACCSIP XXXVII. A közép-európai országok együttműködése: 1920-2020 2021
38. ACCSIP XXXVIII. A természet, környezet büntetőjogi védelme 2022
39. ACCSIP XXXIX. A technológia fejlődés társadalmi kihívásai és hatása a jogi szabályozásra 2022

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont